Monthly Archives: June 2015

Hüpoteeklaenu ennetähtaegne tagasimaksmine

Elus võib ju teinekord nii juhtuda, et ootamatult langeb sülle suurem summa raha – kas siis näiteks loteriivõit (nii ju tõesti teinekord juhtub) või siis pärandus rikkalt sugulaselt. Ning kui sellel otamatu raha saajal on parasjagu olemas ka kehtiv hüpoteeklaen,

Posted in Uncategorized

Danske Bank lõpetas eraisikutele kinnisvaralaenu andmise

Danske Bank on vastu võtnud otsuse, et alates käesoleva aasta juunikuust sõlmitakse uusi krediidilepinguid ainult privaatpanganduse klientide ja äriklientidega. Muuhulgas puudutab see ka kinnisvaralaenu. Samuti ei saa Danske pangast enam ka õppelaenu ega väikekrediiditoodet Freestyle. Kõik varasemalt sõlmitud krediidi- ja

Posted in Uncategorized

Kinnisvaralaenude uued piirangud sunnivad SEB panka muudatusi tegema

Hiljuti kehtestas Eesti Pank oma määrusega pankadele kinnisvaralaenude andmisel mõningad piirangud. Selline meede oli kasutusele võetud eesmärgiga ennetada järgmist võimalikku kinnisvarabuumi. Kuna kinnisvaralaenude andmise tingimused üldjoontes – juba ka uusi piiranguid arvestades – vastavad nõuetele, siis suuremaid probleeme see pankadele

Posted in Uncategorized

Laenuandja nõuab omafinantseeringut. Kuidas see raha kokku koguda?

Sinu hüpoteeklaenu taotlus on küll positiivse vastuse saanud, aga soovitud eluaseme väärtusest teatud protsendi osas nõuab laenuandja ka omafinantseeringut. Igapäevaselt on ju kulutusi küll ja veel niigi – kuidas nende kõrvalt küll veel see vajalik summa kokku koguda? Mõned asjalikud

Posted in Uncategorized

Raske õppustel, kerge lahingus – kinnisvaralaenu suurem omafinantseeringu osa hõlbustab tulevast elu

Kui sul on plaanis kinnisvaralaenu võtta, siis peaksid ka silmas pidama seda, et mida suuremas osas oled sa kinnisvara ostu võimeline ise finantseerima, seda vähemas osas on sul vaja kinisvaralaenu. Sellest tulenevalt pead sa ka tulevikus vähem intressi maksma.  Nõutava

Posted in Uncategorized

Kas kinnisvaralaenu intressisoodustus kaotada? Debatt Rootsis

Analoogselt Eestiga on kinnisvaralaenu intresside maksusoodustuste kaotamine praegusel ajal aktuaalne teema ka Rootsis, kuigi praegu veel alales debati tasemel. Debatt hoogustus Rootsis uuesti seejärel, kui Jönköpingi ringkonnakohus oli leidnud, et Rootsi Finantsinspektsioon ei oma kinnisvaralaenude tagasimaksmisele rangemate nõuete kehtestamiseks õiguslikku

Posted in Uncategorized

Eestlane eelistab olla oma kodu omanik, ka kinnisvaralaenuga

Alates 2014. aasta lõpust on huvilistel võimalik tutvuda Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriikide rahva ja eluruumide loenduste 2011. aasta tulemustega, mis on saadaval läbi Eurostat´i uue uue infosüsteemi Census Hub. Ühe asjaoluna Census Hub´i andmetes hakkab silma

Posted in Uncategorized

Kui kinnisvaralaenu ei ole kasutatud täies ulatuses eluaseme soetamiseks

Kinnisvaralaenu sihtotstarve on teatavasti eluaseme soetamine. Mida tuleks intresside mahaarvestamise seisukohalt teha aga siis, kui kinnivaralaenu täies ulatuses ei ole kasutatud eluaseme soetamiseks? Sel juhul tuleb otsida tuludeklaratsiooni vormil A otsida üles kinnisvaralaenu intresside tabel 9.2. ning märkida seal ära

Posted in Uncategorized

Kinnisvaralaenu intresside mahaarvamine

Praegusel ajal on küll teemaks ka arutelud kinnisvaralaenu intresside tulumaksutagastuse kaotamisest, aga kuniks see veel kehtib, siis vaatame, kuidas asi praegusel ajal toimub. Niisiis on igal kinnisvaralaenu võtjal tuludeklaratsiooni täites õigus oma tulust maha arvata selle kinnisvaralaenu või liisingu intressid,

Posted in Uncategorized

Alates märtsikuust hüpoteeklaenude andmisele uued nõuded

Alates käesoleva aasta märtsikuust hakkasid pankadele kehtima kolm uut nõuet, mille kehtestas Eesti Pank laenubuumi tekkimise riski vähendamise eesmärgil. Muudatused olid planeeritud juba aasta algusesse, kuid hüpoteeklaenude uute nõuetega kohanemiseks ja hüpoteeklaenude väljastamise protseduuride vastavusse viimiseks lükati seda siiski paari

Posted in Uncategorized