Skip to main content

Kui varasematel kuudel lisandus uusi eluasemelaene endisest tempost mõnevõrra aeglasemalt, siis oktoobrikuus eluasemelaenude võtmine kiirenes. Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal püsis oktoobris septembriga samal tasemel, 2,5% juures, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kirstin Saluveer.

Uusi eluasemelaene võeti oktoobris 136 miljoni euro väärtuses ehk üle 20% suuremas mahus kui aasta eest. See tulenes nii sellest, et uusi laenulepinguid sõlmiti rohkem, kui ka sellest, et keskmine laenusumma kasvas. See peegeldas vilgast tegevust eluasemeturul ja asjaolu, et kinnisvara on kallinenud.

Kuna varasematel kuudel võeti eluasemelaene vähem, siis võis osa laenutehingutest kanduda oktoobrikuusse. See tähendas, et vaatamata sellele, et oktoobris anti uusi eluasemelaene ohtralt, püsis eluasemelaenude jäägi aastakasv sarnaselt selle aasta teistele kuudele 7% lähedal.

Majapidamised sõlmisid uusi autoliisingulepinguid sama agaralt kui ennegi. Autoliisingute mahu kasv, mis on juba rohkem kui kolm aastat püsinud kahekohaline, ei näidanud vaibumismärke oktoobriski. Aastataguse ajaga võrreldes suurenes autoliisingute jääk 21% ning peale tehingute arvu kasvu on suurenenud ka keskmine liisingusumma. Muud tarbimislaenud kasvasid märksa aeglasemalt, aastaga 4%.

Ettevõtted võtsid oktoobris varasemast aktiivsemalt eelkõige lühiajalisi laene: neid lisandus üle viiendiku võrra suuremas mahus kui aasta eest. Pikaajalisi laene võeti tagasihoidlikumalt, kuid siiski 4% suuremas mahus kui aasta tagasi. Ko

kkuvõttes kasvas ettevõtete laenude ja liisingute jääk oktoobris aasta arvestuses 6% ja sealjuures suurenes laenuportfelli maht üpris ühtlaselt kõigil suurematel tegevusaladel. Kogu portfelliga võrreldes pisut kiirema laenukasvuga paistsid silma tööstus- ning haldus- ja abitegevusettevõtted.

aasta vältel on tasapisi tõusnud uute laenude keskmised intressimarginaalid, kuid oktoobris need edasi ei kerkinud. Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal püsis 2,5% ja uute pikaajaliste ettevõttelaenude keskmine intressimäär oli 2,6% – mõlemad on mulluse tasemega võrreldes veidi kõrgemad.