Skip to main content

Füüsiliste ja juriidiliste isikute võime maksta laenukohustusi võib lähiajal veidi halveneda, märkis
Eesti Pank kolmapäeval avaldatud finantsstabiilsuse ülevaates.
Probleemid väljamaksetega võivad eelkõige tekkida majandussektorites, milledele osutab mõju
Venemaa agressioon ja sellega seotud sanktsioonid. Füüsiliste ja juriidiliste isikute finantsolukorda
mõjutab jätkuv hinnakasv, – märkis Eesti Pank.
Samal ajal on Eesti pankadel üsna kopsakas puhver, et tulla toime laenude väljamaksmise
probleemidega. Vajadusel võivad nad pakkuda klientidele maksepuhkust ja koos sellrega jätkata
laenude väljastamist.
Kui majanduskasvu tempo aeglustub vastavalt keskpanga märtsi prognoosile, võib laenukohustuste
väljamaksmisega seotud probleemid pankade ees suureneda 0,2% kuni 1,5 %-ni. Sellegi poolest on
see oluliselt madalam 2008-2010 aastate näitajatest, mil probleemsete laenude tase moodustas 7 %
väljastatud laenude üldmahust, märkis Eesti Pank.
Keskpangahinnangulhakkab eluasemelaenude arv tormikalt suurenema, kuna sissetulekud
jätkavad kasvu ja eluasemele säilib nõudlus. Kui sõja alguses väljastatud eluasemelaenude arv
vähenes, siis praegu taastub järk järgult nende nõudlus.
Kinnisvara hinnad jätkavad oma kasvu, kuna turul uute elupindade tekkimine on endiselt piiratud
ehitusmaterjalide tarnes olevate tõrgetega ja nende järsu hinnakasvuga, märkis keskpank.
Kinnisvara hindade kasv ja eluasemelaenu summa suurendamine võib tingida laenukoormuse
kasvu ja majandustingimuste halvenemisel ning laenu protsendimäärade suurenemisel võivad
inimestel tekkida raskused laenukohustuste väljamaksmisega.
Keskpank on endiselt valmis karmistama eluasemelaenu väljastamise tingimusi juhul, kui
laenumahud jätkavad oma kiiret kasvu. Praegu aga Eesti Pank selles vajadust ei näe, nagu ei näe ka
vajadust karmistada pankadele kehtivaid nõudeid kapitali puhvrite suhtes.