Skip to main content

Juunis hakkasid Itaalia pangad ettevõtetele palju rohkem laenu andma, kuna ettevõtetel, mis pärast pikka seisakut uuesti tegutsema hakkasid, ei olnud muud väljapääsu, kui kasutada valitsuse tagatud laenu.

Riigipank koostab iga kuu pangandusorganisatsioonide  bilanssi ja selle  aruande kohaselt näitasid  mittefinantsettevõtetele antud laenud juunis 37% kasvu (kui võtta perioodiks aasta).Need arvud ületavad maikuu kasvu peaaegu kaks korda (1,9%). See on  mittefinantsettevõtetele antud laenude maksimaalne kasv  2011. aastast alates.

Kui võrrelda jooksva aasta maikuuga, siis laenuandjate nõutud protsent jäi juunis peaaegu muutumatuks (1.26%).Mis puudutab uute, üle miljoni euro suuruste laenude keskmist maksumust, siis oli see 1.01%.

Itaalia keskpanga ettekandest selgub, et Itaalia ettevõtted on taotlenud 77 miljardit eurot valitsuse tagatud laenusid. Seejuures külmutati 297 miljardi dollari ulatuses laenumakseid (põhjuseks olid edasilükkamise skeemid, mille eesmärk oli aidata organisatsioonidel COVID-19 põhjustatud kriisi tagajärgi likvideerida)

Koroonapandeemia tõttu tekkinud ebastabiilne olukord avaldus ka juunis Itaalia pangandusorganisatsioonide hoiuste arvu suurenemises 6%. Kui võrrelda arve 2019. aasta juuniga, siis kasvasid hoiused mais 7.5%. Juunis küündis hoiuste kogusumma 2.64 triljoni euroni.

Itaalia pangad jätkavad välja maksmata laenude mahu vähendamist. Selle aasta maikuuga võrreldes, kui nende maht ületas 70 miljardit eurot (71.2 miljardit), vähendati juunis näitajaid  68.1 miljardi euroni. Mis puudutab kodumaiste pankade valitsuse võlakirjade mahtu, mille kasv on viimastel aastatel olnud erinev,  siis see pole muutunud ja oli 434.3 miljardit eurot.

ABI-s teatati, et keskmise tähtajaga ja pikaajalised laenud on saanud kannatada, kuna Itaalia pangandusasutustel oli suuri raskusi tagasimakse tähtaegadega vastavuses olevate vahendite hankimisega.