Skip to main content

Raha eraldati peamiselt Moldova tervishoiusüsteemi toetamiseks võitluses COVID-19 epideemiaga.

Valitsus kiitis heaks projekti “Reageerimine COVID-19-ga seotud hädaolukordadele ning mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine” raames Moldova Vabariigi ja Euroopa Nõukogu Arengupanga vahelise laenulepingu allkirjastamise.

Asepeaministri asetäitja ja rahandusministri Sergei Puškutsa sõnul koosneb 70 miljoni euro suurune laen kahest komponendist ja on peamiselt vastus Moldova Vabariigi vajadustele võitluses COVID-19-ga.

 

Asepeaministri sõnul eraldatakse 40 miljonit eurot tervishoiusüsteemi toetamiseks, sealhulgas erakorraliste protseduuride, meditsiiniseadmete ja kulumaterjalide ostmiseks, meditsiiniüksuste remondiks ja kaasajastamiseks.

 

Veel 30 miljonit eurot pakutakse mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetuseks. Rahastatakse kriisist mõjutatud ettevõtjate käibekapitali ja investeerimisvajadusi, aidates neil töökohti säilitada. Laenu tagasimakseperioodiks on määratud 30. juuni 2022. Projekti elluviija on riigiasutus välisabiprogrammide haldamise direktoraat.

 

Rahandusministeeriumi kontodele on laekunud ELi abi teise osa vahendid

 

Euroopa Liidu10 miljoni euro suurune toetus, mis on osa Moldovale mõeldud makrofinantsabi programmi teisest osast, kanti rahandusministeeriumi kontodele, teatab ministeerium.

 

Makrofinantsabi programmi teine osa koosneb 10 miljoni euro suurusest toetusest ja 20 miljoni euro suurusest pikaajalise madala intressimääraga laenust. 20 miljoni eurone laen kanti rahandusministeeriumi arvele 16. juulil 2020.

 

 Varem oli teatatud, et Chișinău alustab Moskvaga läbirääkimisi 200 miljoni euro suuruse laenu osas.