Skip to main content

Ise endale ettevõtjana töökoha loonud ning eesti keskmisest kõrgemat ja pankade nõudeid mitmekordselt ületavat palka teeniva inimesena võid sa ju arvata, et kinnisvaralaenu saamine on ainult vormistamise küsimus. Arva uuesti!

Üsna tavapärane olukord – nn. ühemehefirma ainuomanik ja juhatuse liige taotleb üksi kinnisvaralaenu ilma lisatagatiseta. Seda ta aga ei saa, sest koguni kolm panka hindasid teda selleks liiga riskantseks kliendiks.

Milles siis ikkagi probleem seisneb?

Vaatame natuke numbreid. Antud juhul oli kinnisvaralaenu taotlejaks juuksurina (mitte töölepingu alusel) töötav noormees, kes soovis kodulaenu 95 000 eurot maksva korteri ostmiseks. Kinnisvaralaenu omafinantseeringuks oli olemas omalt poolt 10% ning KredEx nõustus noore spetsialisti käenduse raames lisama veel 10 %. Seega oli nõutav omafinantseering olemas.

Palka maksis kinnisvaraalenu taotleja endale 1200 eurot neto ja lisaks riigimaksudeks veel 800 eurot. Sellega olid varuga täidetud ka pankade sissetulekunõuded, mis on antud juhul ca 500 eurot kuus. Ka oleks tulnud kinnisvaralaenu igakuiseks osamaksuks ca 100 euro võrra väiksem summa, kui ta seniste üürikorterite eest oli maksnud.

Kinnisvaralaenu taotles ta kolmest juhtivast pangast, aga kõigis vastati talle eitavalt. Põhjused selleks olid suht samad – laenu taotleb üksi, lisatagatist pole ja lisaks veel ise endale tööandja. Ehk tuleks asi kõne alla siis, kui KredExi 10% käendusele lisaks veel 20% suurune omafinantseering leida.

Mida ütleb pank?

Tõepoolest on kinnisvaralaenu taotlejatest ca 4% nn. ühemehefirma omanikke ja FIE-sid. Panga jaoks on oluline sissetuleku regulaarsus ja jätkusuutlikkus, seetõttu hinnatakse selleks nii ettevõtet kui ka omanikku. Firma ja FIE puhul peab olema tegutsetud minimaalselt aasta – vastasel juhul tuleb esitada ka laenutaotleja varasemad tegevused ja tulevikuplaanid. Esitada tuleb eelmise aasta tuludeklaratsioon ja tulude-kulude aruanne. Veel hinnatakse seniseid tegevusi ja nende stabiilsust, ettevõtte konkurentsieeliseid ja kohta oma sektori turul ning kompetentsi. Peale sissetulekute pööratakse tähelepanu ka ettevõtja enda kohustustele – jooksvad elamiskulud ja senine laenukäitumine. Loomulikult on luubi all ka soovitud kinnisvaraobjekt ise, kinnisvaralaenu omafinantseeringu suurus ja tagatis sellele. Ning kui kõigi eelpoolnimetatud asjadega on kõik korras, siis kehtivad ka muud tavapärased tingimused.