Skip to main content

Kuigi on ebatõenäoline, et mitmete Euroopa ja välismaiste suurpankade mured mõjutavad Läti pangandussüsteemi, väheneb siiski krediidiasutuste valmisolek laenu anda veelgi, ennustas Läti Panga rahapoliitika osakonna juhataja Uldis Rutkaste Läti Raadio vestlussaates. Mis puutub säästudesse, siis nende hoiustamine on vähem kasumlik kui riigivõlakirjade ostmine.

Silicon Valley Banki, Credit Suisse’i, Deutsche Banki ja teiste probleemid Rutkaste sõnul Läti panku  ei mõjuta, sest meie kommertspangad on seni olnud väga konservatiivsed. Nad ei ole tekitanud oma bilansis kõrge riskiga positsioone, sest laenuandmine on viimase 10 aasta jooksul olnud väga loid. Sellel madalal laenumahul on ka oma hind – aeglane majandusareng ning Läti mahajäämus Leedust ja Eestist,

Rutkaste sõnul hoitakse krediidiasutuste likviidsuse tagamiseks mõeldud vahendeid peamiselt Läti Pangas või laenatakse neid välismaistele emapankadele. Samal ajal on uue kapitali hind järsult tõusnud ja pankade jaoks muutub uute vahendite kaasamine üha kallimaks, mistõttu nende valmisolek eraisikutele ja ettevõtetele laenu anda väheneb veelgi, prognoosib majandusteadlane. Ka hoiuste intressimäärad on Lätis väga madalad ja isegi meie Eesti sõsarpangas on need kõrgemad kui Lätis. Eestis on mitmed kohaliku kapitaliga pangad tekitanud suurpankade vahel hoiuste pärast konkurentsi.  

Läti kommertspangad ei konkureeri hoiuste pärast, kuid tuleks luua sellised tingimused, et tekiks aktiivne konkurents klientide ja turuosade pärast.

Ta nendib, et olukorda saaks parandada Indexo panga loomisega ja väikepankade aktiivsema osalemisega laenutegevuses. Seda enam, et praegu ei ole tõenäoline, et Läti turule tuleb mõni teine suurem välismaine osaleja. Rutkaste ei tea vahendeid, mis võimaldaksid valitsusel stimuleerida kommertspanku aktiivsemalt laenama või tõsta hoiuste intressimäärasid.

Rutkaste sõnul ei ole Läti tarbijad piisavalt aktiivsed: nad kasutavad tavaliselt ühe panga kõiki teenuseid, mitte ei otsi alternatiivseid pakkumisi, et valida kõige soodsam. Tänapäeval on madala intressimääraga hoiustele hea alternatiiv raha investeerimine riigivõlakirjadesse: “Hoiusvõlakirjad, mis on hoiustega väga sarnane instrument, on lihtsalt hoius riigikassas. Intressimäärad on seal märgatavalt kõrgemad kui [hoiused] kommertspankades, ja ma arvan, et on väga oluline, et inimestel oleks vara!”