Skip to main content

Kinnisvaralaenudele hakkavad Rootsis alates käesoleva aasta 1.augustist kehtima uued reeglid.

Intressimäärad on üle maailma rekordiliselt madalal tasemel ning inimesed kiirustavad seda ära kasutades võtma ohjeldamatult kinnisvaralaenusid, milledele seni on Rootsis kehtinud võrreldes teiste riikidega suhteliselt leebed reeglid. Nii on tekkinud kummaline olukord, kui rootslaste laenukoormus moodustab ca 175% kogu majapidamise netosissetulekust.

Ebareaalne kinnisvaralaenu pikkus ei motiveeri laenu tagasi maksma

Seni on kasutusele võetud omafinantseeringu suurendamise nõue, kuid ahvatlevate madalate intressimäärade juures pole see kuigivõrd tulemust andnud. Nii muutvad uute reeglitega karmimaks ka kinnisvaralaenu tagasimaksmise nõuded, et välistada praeguseks ajaks tekkinud olukorda, kui keskmiselt peaks rootslasest kinnisvaralaenu võtja maksma oma laenu tagasi 140 aastat ning pigem eelistab ta tagasimaksmise asemel oma raha investeerida pigem aktsiatesse või muudesse suurema tootlikusega varadesse. Uued ja tunduvalt karmimad reeglid jätavad vähem raha tarbimiseks ning peaksid pidurdama ka kinnisvara hinnatõusu. Siiski suuremat raputust Rootsi laenu- ja kinnisvaraturule need kaasa tuua ei tohiks.

Uued tagasimakse suurused olenevalt kinnisvaralaenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest

Uued reeglid hakkavad kehtima ainult uutele laenudele. Nii hakkab nüüd iga 5 aasta järel toimuma kinnisvaralaenu tagatiseks seotud vara ümberhindamine, millest omakorda seatakse sõltuvusse ka tagasimakse suurus. Selliselt tuleb kinnisvaralaenudel, mille summa ületab 70% tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest, tagasi maksta 2% laenu põhiosast kuni laen ei ületa enam 50% laenu tagatiseks oleva kinnisvara maksumust. Kui aga kinnisvaralaenu summa moodustab alla 70% laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest, siis on tagasimakse 1% laenu põhiosast. Seda kõike põhjusel, et uute hinnangute põhjal on tegu makromajandusliku riskiga, kui kinnisvaralaenu summa ületab 50% laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. Loomulikult jäetakse siin alles mõjuval põhjusel erandid – kui laenuvõtja haigestub või kaotab töö.