Skip to main content

Alates käesoleva aasta märtsikuust hakkasid pankadele kehtima kolm uut nõuet, mille kehtestas Eesti Pank laenubuumi tekkimise riski vähendamise eesmärgil. Muudatused olid planeeritud juba aasta algusesse, kuid hüpoteeklaenude uute nõuetega kohanemiseks ja hüpoteeklaenude väljastamise protseduuride vastavusse viimiseks lükati seda siiski paari kuu võrra edasi. Uued muudatused pankadele hüpoteeklaenude väljastamisel on:

1. Hüpoteeklaenu summa võib olla maksimaalselt 85% selle kinnisvara väärtusest, mis hüpoteekaenu tagatiseks seatakse. Kredex´i käendusel väljastatavate hüpoteeklaenude korral võib laenusumma ulatuda kuni 90%-ni laenu tagava kinnisvara väärtusest.

2. Hüpoteeklaenu taotleja laenude ja liisingute kogumaksete suurus ühes kuus võib ulatuda kuni 50%-ni netosissetulekust, st. regulaarsest summast, mis laekub hüpoteeklaenu taotleja arvele peale maksete mahaarvamist.

3. Hüpoteeklaenu võib anda maksimaalselt 30-aastase laenuperioodiga.

Kuna uued nõuded hüpoteeklaenudele ei erine väga drastiliselt endistest, siis ei avalda need Eesti hüpoteeklaenude turule eeldatavasti ka kuigi suuri muudatusi. Samuti lubatakse pankadel teha ka kogu kvartalis väljastatud hüpoteeklaenude mahust 15% ulatuses erandeid juhtudel, kui hüpoteeklaenu taotleja on ette näidata väga hea tagatis või maksevõime.

Uued Eesti Panga poolt kehtestatud nõuded hüpoteeklaenude väljastamisel kehtivad kõigile Eesti pankadele, nende filiaalidele ning ka nende välispankade filiaalidele, mis tegutsevad Eestis. Lisaks klassikalistele hüpoteeklaenudele, mille puhul laenurahaga ostetakse eluase, kehtivad uued nõuded ka laenudele, mis on väljastatud eluaseme ehitamiseks või renoveerimiseks. Kontrolli nõuete täitmise üle teostab Finantsinspektsioon.