Skip to main content

Praegusel ajal on küll teemaks ka arutelud kinnisvaralaenu intresside tulumaksutagastuse kaotamisest, aga kuniks see veel kehtib, siis vaatame, kuidas asi praegusel ajal toimub.

Niisiis on igal kinnisvaralaenu võtjal tuludeklaratsiooni täites õigus oma tulust maha arvata selle kinnisvaralaenu või liisingu intressid, mis on võetud endale eluaseme soetamiseks. Kusjuures soetamise all mõistetakse siinkohal ehituse püstitamist ehitusprojekti või ehitusloa (riiklikku ehitisregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse nõusolek) alusel, selle rekonstrueerimist või laiendamist või selle tehnosüsteemide muutmist ja asendamist ning nende paigaldus- ja ehitustööde tegemist, mis on seotud ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega või selle ruumijaotuse muutmisega. Kinnisvaralaenu intressidelt maksusoodustust ei saa kasutada juhul, kui see laen on võetud tavaremondi tegemiseks. Samuti ei oma laenusaaja selleks õigust siis, kui soetatud eluaset ta ise eluasemena ei kasuta – kas on see siis välja üüritud või ettevõtluses kasutuses.

Intresside mahaarvamine ühis- või kaasomandi korral

Kui kinnisvaralaenuga soetatud eluase on ühis- või kaasomandis ning mõlemad omanikud on ka kaaslaenutaotlejad, siis saavad kinnisvaralaenu intressidelt maksusoodustust kasutada mõlemad ning seda siis proportsionaalselt vastavalt oma omandi osa suurusele. Siinkohal tuleb tähelepanu pöörata sellele, et maskusoodustust kasutada sooviv isik oleks nii kinnisvaralaenu saaja (kaas- või põhilaenaja) kui ka soetatud eluaseme omanik. Kui ta on küll soetatud eluaseme omanik, aga seejuures kinnisvaralaenu käendaja, siis kinnisvaralaenu intresside mahaarvamisele tal õigust ei ole.

Korraga ainult ühe kinnisvaralaenu intressid

Üheaegselt saab kasutada maksusoodustust ainult ühe eluaseme soetamiseks võetud kinnisvaralaenu  või liisingu intressidelt. Kui üks kinnisvaralaenu leping ühe eluaseme soetamiseks lõpetatakse ja teine teise eluaseme soetamiseks samal aastal alustatakse, siis võib kasutada intresside maksusoodustust mõlema kinnisvaralepingu pealt juhul, kui neid intresse samaaegselt ei maksta. Eluaseme võõrandmisel kaotab endine omanik intresside mahaarvamise õiguse alates sellest päevast, mil uuele omanikule läheb üle omand.

Kontrollib Maksu- ja Tolliamet

Kontrolli kinnisvaralaenu sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Maksu- ja Tolliamet ning on õigustatud ka vajadusel nõudma täiendavate tõendite esitamist. Kui ühtki tõendit maksusoodustuse kasutamise õigusest kinninsvaralaenu saajal esitada ei ole, võib maksuhaldur keelduda soodustuse kaustamisest – seetõttu oleks mõistlik kõik asjakohased dokumendid alles hoida. Ehitustööde korral tõenda maksusoodustuse kasutamise õigust ehitusprojekti või -loa koopia.