Eraisikute koguvõlg on jõudnud Ameerikas rekordtasemele. Majapidamised on võtnud laene kokku 13,5 triljoni dollari väärtuses. Seda teatas New Yorgi föderaalreservi pank.

Võrreldes 2013. aastaga on suurenenud koguvõlg 21%. Suurim osa – 9,1 triljonit dollarit – langeb hüpoteeklaenudele. Mõned eksperdid on näinud selles 2008. aasta stsenaariumi kordumise ohtu, kui üks suuremaid investeerimispankasid Lehman Brothers kuulutas välja pankroti. Enamik Ameerika majandusteadlasi usub siiski, et võlakoormuse kasv ei kujuta tulevikus USA majandusele ohtu.

Ekspert Tim Worstalli sõnul on majapidamiste võlg kasvanud ainult absoluutarvudes. Ehkki see on jõudnud 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi eelsele tasemele, ei tasu oodata 11 aasta taguse olukorra kordumist. Olukord USA-s on märkimisväärselt paranenud: majandus on tugevnenud ja SKP näitaja kasvanud.

 

Umbes samal seisukohal on Vene eksperdid. RANEPA finantsturgude kateedri dotsendi Sergei Hestanovi sõnul ei mõjuta ameeriklaste suur võlakoormus lähitulevikus USA finantssüsteemi stabiilsust ega globaalse finantssüsteemi tasakaalu.
„Ainus silmapiiril terendav verstapost on aastad 2020-2021, mil üpris suure tõenäosusega jõuab kätte järjekordne tsükliline majanduskriis, mis sarnaneb 1998. ja 2008. aasta kriisiga. See võib Ameerika probleemsete laenuvõtjate olukorda teravdada. Hinnata, millist osa elanikkonnast see puudutab, pole praegu võimalik. Kui globaalsele finantssüsteemile see minu arvates ulatuslikke tagajärgi kaasa ei too. Kuni USA majandus kasvab, pole ka märkimisväärseid ohtusid,“ arvab Hestanov.