Mida on laenu saamiseks kindlasti vaja?
1. Laenutaotleja peab tõendama, et tal on Saksamaa “sissekirjutus” või riigis viibimise luba, kuna laenu antakse vaid Saksamaa residentidele.
2. Laenutaotlejal peab olema Saksamaa pangas arvelduskonto, kuhu ta hakkab iga kuu kandma raha laenu ja intresside tasumiseks.
3. Laenutaotleja peab tõendama, et tal on stabiilne sissetulek. Seda saab teha erineval moel, näiteks võib tuua töökohast ametliku dokumendi, milles on märgitud igakuise sissetuleku suurus, või siis esitada konto väljavõtte ja märkida sissetuleku allikad.
Välismaalased peavad laenu saamiseks omama Saksamaa elamisluba. Selle elamisloa tähtaeg peab ületama laenu tagastamistähtaega. Erandjuhtudel võib stabiilne sissetulek kallutada panka külalisele laenu andma ka siis, kui tähtaeg läheb üle.


Pank lähtub laenuotsuse tegemisel talle esitatud andmetest, aga ka SCHUFA andmebaasi informatsioonist, seal on tallel kõik teave, mis laenu taotlejat puudutab: finantskohustused, võlad, tagasimaksmise ja intressi tähtajad. Kui laenutaotleja kohta on olemas info, mis tõendab tema vastutustundetut maksekäitumist, võidakse laenu andmisest sel põhjusel keelduda või antakse laenu kõrgema intressiga.
Intressi suurus sõltub ka laenu otstarbest. Kui te ei määratle konkreetset laenu eesmärki, siis on intress kõrgem. Sakslased võtavad laenu suurte ostude tegemiseks, näiteks eluaseme või auto soetamiseks, oma äri alustamiseks, õpingute rahastamiseks. Väikeste vajaduste tarbeks laenu võtmist (telefon, televiisor) ei kiideta heaks.