Skip to main content

Armeenias algas laenustamise valdkonnas stagnatsioon. Seda tunnistab pangakasumi tunnetatav
kasv valuuta ja väärtpaberi tehingute kõrge aktiivsuse arvelt, mitte aga põhiartikli – laenustamise
arvelt. Armeenia Pankade finantsreitingu, IK ArmInfo poolt 31.03.2022.a. ettevalmistatud andmete
põhjal moodustas pankade jooksva aasta I kvartali laenustamisest saadud tulude kasv
imetillukese 0,3 %, samal ajal kui tulud valuutaoperatsioonidest tõusid 8,6 korda, väärtpaberitega
tehingutest 32 %, tänu millele suurenes süsteemi aastane puhaskasum 59 %.
Nagu arvavad ArmInfo´gaafileeritudAmRating reitingagentuuri analüütikud, toimus veebipankade
taoline seisund huvitaval kombel mitte ainult taastunud, vaid kapandeemiaeelsete majanduskasvu
tempode ennetamise foonil – I kvartalis tasemel 8,6 % aastas. Kiirendust näitasid praktiliselt kõik
majandusvaldkonnad, väljaarvatud 5,4 % võrra alanenud agrosektor. Kusjuures kasvu
esiseilajatena esinesid teenuste sektor (22,2%) ja energiakompleks (16,7%), ja suhteliselt
väiksemal määral kaubandussektor (7,6%), samuti ehitussektor (6,2%) ja tööstussektor (3,1%).
Märkimisväärne, et selles taastusprotsessis riigi pangasüsteem praktiliselt ei osalenud. Ning juba
2022.a. aprilliks langesid laenustamise tempod 0,01 %-ni, seda korporatiivsektori tugeva languse ja
laenu jaemüügi kasvu aeglustumisega.
Näitekstoovadanalüütikudnäitena ja võrdlusena seda, et pandeemiaeelse 2019.aasta I kvartalis oli
majanduskasv tagasihoidlikum – 6,5 % aastas ja tulenes see peamiselt teenuste valdkonnast
(17,3%), ehitusvaldkonnast (10,8%), kaubandussektorist (10,1%) ning vaid 2% tööstussektorist.
Seejuures aga näitasid laenustamise mahud 2019.a. I kvartalis kasvu 14,2 % aastas, muuhulgas nii
korporatiivse laenustamise(kuni 7,3%), kui jaekaubanduse (kuni 30,3%) ja
muuhulgashüpoteegi(kuni 29,6%)tempodekasvuga.
Analüütikud on veendunud, et laenustamisturu olukorra edasine paranemine on vähetõenäoline
seda just nii rahvusvaheliste struktuuride, kui ka Keskpanga enda negatiivsete prognooside tõttu,
mis ennustavad 2022.aastaks Armeenias tugevat kogutulu kasvu alanemist vahemikus 1,2 % kuni
1,6 %.
Taolist majandusperspektiivi seovad nad Vene-Ukraina konfliktiga ja Lääne pretsedenditute
venemaavastaste sanktsioonide mastaapidega.