Skip to main content

Kuna ka paljud eestlased on oma kanda kinnitanud Austraalia pinnal, vaatame seekord põgusalt, kuidas on lood Austraalia hüpoteeklaenude turul ja selle ümber toimuvaga.

Klientide rahuolu taset juhib CBA

Vastavalt värskele küsitlusele on CBA (Commonwealth Bank of Australia) kliendid oma hüpoteeklaenu andja pangaga rohkem rahul, kui teiste Austraalia kolme suurema panga kliendid.

Septembrikuus moodustas klientide rahulolu tase oma hüpoteeklaenu andja panga suhtes 79.9% ning olenemata 0,3%-lisele langusele käesoleva aasta augustis on CBA siiski säilitanud oma esikoha kliendirahulolu edetabelis, mis on sellisena säilinud alates 2015 aasta juulikuust.

Viimase 12 kuu jooksul on üldine rahulolu hüpoteeklaenusid väljastavate pankadega vähenenud 81.7%-lt 80.8%-le, aga üleüldiselt hinnates on see ikkagi palju kõrgem, kui alates 2001. aastast kujunenud keskmine kliendirahulolu tase, mis moodustab 73.9%. Ning olenemata väikese langusega kliendirahulolus kõigi nelja suurema hüpoteeklaenusid väljastava pangaga viimase 12 kuu jooksul, on klientide üldise rahulolu taseme keskmine viimase kahe aastakümne jooksul siiski märkimisväärselt kasvanud. Just see näitab, kui tähtis on lühiajaliste muutuste asemel mõõta ja hinnata pikaajalisi trende – lühiajalised kõikumised on tihtipeale eksitavad ja segavad suure pildi nägemist.

Hüpoteeklaenu võtjad kõige vähem pankadega rahul

Austraalia pankade klientide rahulolu mõõtmisel annab tooni see, et üldist klientide rahulolu taset tõmbavad alla just pankade hüpoteeklaenu kliendid ja seda isegi arvestades asjaolu, et hüpoteeklaenu intressimäärad on praegusel ajal üle aastate madalaimal tasemel. Nii on viimase aasta jooksul kõigi Austraalia suuremate pankade hüpoteeklaenude kliendite rahulolu langenud 0,2 protsendipunkti võrra ja moodustab 75.7%, võrdlusena mitte-hüpoteeklaenude kliendite rahulolu tasemega, mis moodustab 79.6%.