Skip to main content

Eesti Panga viimase poole aasta statistika kohaselt võib järeldada, et kõikvõimalike laenude võtmine käib üsna suure hooga ning laenude võtjateks on nii ettevõtjad kui ka kinnisvaralaenuga eluaseme soetajad. Nimelt on juriidilistele isikutele antud laenude ja liisingute portfell selle ajaga suurenenud 8% võrra ning kinnisvaralaenusid väljastatud aastataguse ajaga võrreldes lausa 14% rohkem.

Aastataguse ajaga võrrelduna on pankade poolt juriidilistele- ja eraisikutele väljastatud laenude ja liisingute jääk oma 16,5 miljardi euroga kasvanud 6,4% võrra. Eelkõige on see toimunud ettevõtetele antud laenude arvelt, mis on aasta jooksul 8% võrra kasvanud. Ka võib järeldada, et näiteks anti käesoleva aasta juunikuus rohkem laenusid logistika- ja tööstussektorile. Kõigi juriidilistele isikutele väljastatud pikaajliste liisingute ja laenude käive moodustas juunis 230 miljonit eurot, mis on eelnevate kuudega sarnasel tasemel. Eelmise aasta juuniga võrreldes väljastati pikaajalisi laene ja liisinguid 18% võrra rohkem. Eelnevate kuudega võrreldes anti juunis kõige rohkem laene tööstus- ja logistikasektorile.

Eraisikutele väljastatud liisingu- ja laenuportfelli aastakasv on viimasel poolaastal olnud ca 5% juures. Suurima osa eraisikutele väljastatud laenudest moodustavad loomulikult kinnisvaralaenud, mida näiteks juunikuus väljastati kogusummas 92 miljonit eurot, mida oli aastataguse ajaga võrreldes 14% võrra rohkem. Autoliisingud seevastu vähenesid, mis oli omakorda tingitud sellest, et ka uute autode müük juunikuus vähenes.

Juunikuus eraisikutele välja antud uute kinnisvaralaenude intressimäär kasvas veidi ning moodustas 2,3%, mis on omakorda viimase viie aasta kõrgeim keskmine intressimäär. Juriidilistele isikutele väljastatud kinnisvaralaenude intressimäär jäi 2,5% juurde.