Skip to main content

Hiina mikro- ja väikeettevõtetele väljastatavad kaasatavad laenud jätkavad oma kasvu. Riikliku sihttoetuse tulemusel, mida osutatakse pandeemiast tugevalt kannatanud ettevõtetele, kasvas laenustamise maht aastaga 32,5 % võrra. 

Kustutamata kaasatavate laenude maht mikro- ja väikeärile moodustas umbes 2,63 triljonit USA dollarit. Nimetatud vahendid eraldati 36.27 miljonile ettevõttele. See näitaja ületas 28.9% võrra möödunudaastaseid sama perioodi näitajaid. 

Algselt tegeles Hiina Rahvuspank vastavate ametite finantseerimise ja toetamisega, tugevdamaks erinevate sektorite finantstoetust, alates väliskaubandusest, turismist ja kultuurist, lõpetades hotellinduse, transpordi, ühistoitlustusega.

Täna on jälgitav kaasatava laenustamise aktiivne kasv meelelahutus-, spordi-, kultuuri-, transpordi-, postiteenuste valdkonnas – aasta lõikes moodustab kasv enam kui 10%.

Keskpanga esindaja sõnutsi pakub Hiina Rahvuspank erinevate valdkondade turusubjektidele sihttoetust. Lähiajal osutatakse mikro- ja väikeettevõtetele juba alalist toetust. Kavandatakse hüpoteeklaenustamise tugevdamist.

Samuti märgitakse, et Hiina pankadele keelati laenustada toormekaupu kokkuostvaid  erainvestoreid. Ametnikel on õigustatud kartus selles, mis puudutab toormekaupade spekulatiivset turusoojendust oletades, et peale seda võivad paljud erainvestorid muutuda pankrotiks põhjusel, et nad ei ole võimelised selliseid riske kandma.

Panga regulaator pöördus võlausaldajate poole nõudega lõpetada nende investeerimistoodete müük, mis on seotud eraisikutele mõeldud kaubafutuuridega. See soodustab investeerimiskadude piirangut toorme ebastabiilsete hindade foonil.

Toormekaupadega seotud pangainvesteeringutes sisalduvat riski on tavalisel erainvestoril väga keeruline avastada. Samuti märgitakse, et pangaorganisatsioonidel ei  jagu kogemust juhtida taoliseid tooteid kohasel tasemel.