Skip to main content

Ameerika Ühendriikides on praegusel ajal resideeruvaid eestlasi rohkem kui kunagi varem. Tavaliselt on tegu siiski ajutise äraolekuga, aga palju on ka neid, kes oma elu teisel mandril ka pikema perspektiiviga sisse seadnud. Kui sinugi elu on sellist pöördet juhuslikult võtmas – mis iseenesest ju sugugi ka halb variant ei ole – siis siin väike ülevaade Ameerika Ühendriikide hüpteeklaenude tingimustest.

Välismaalaste suhtes tiba tõrksad

Paraku käivad selles osas Ameerikas asjad välismaalaste jaoks veidi keerulisemalt – pangad väljastavad mitteresidentidele hüpoteeklaenu enamasti natuke tõrksalt ning teevad seda kõrgema intressimääraga. Minimaalne ujuv intressimäär on tavalise 8% asemel välismaalastele ca 10%. Osalt on selline suhtumine seotud ka eeldusega, et vene rahvusest kinnisvaraostjatele hüpoteeklaenu väljastamine on seotud suurema riskiga.

Palju vajalikke dokumente

Hüpoteeklaenu saamiseks on vaja koguda terve patakas dokumente, samuti peab olema raha omafinantseeringu maksmiseks. American Mortgage Association (Mortgage Bankers Association) soovitab hüpoteeklaenust mõtleval välismaalasel koguda kindlasti valmis 10-25% soovitud kinnisvara väärtuses. Sellise riigi kodanikuna, millel Ameerika Ühendriigiga viisavabaduse reźiimi ei kehti, vajab ta ka eelnevalt viisat selleks, et üleüldse Ameerika Ühendriiki tulla ja endale meelepärane kinnisvaraobjekt välja valida.

Hüpoteeklaenu saamiseks vajalike dokumendid on põhiliselt:

  • Üks või kaks soovituskirja Ameerika- või välispangast, mis tõendab vähemalt 2-aastast ajalugu ning lisaks ka muud hüpteeklaenutaotleja krediidiajalugu tõendavad väljavõtted Ameerika või laenutaotleja residentuurimaa krediidbüroodest.
  • Omafinantseeringu summa pangaarvel olemasolu tõendav dokument.
  • Püsiva sissetulekuga tööhõive olemasolu tõestav tõend või ettevõtjast hüpoteeklaenu taotleja puhul äritegevuse finantsaruanded.

Silmas peab pidama ka seda, et erinevates pankades võivad hüpoteeklaenu väljastamiseks nõutavad võivad olla ka igas pangas erinevad, seega peab hüpoteeklaenu taotleja täitma just oma konkreetse panga nõudeid.

Intressimaksete mudelid

Hüpoteeklaenu tagasimakse mudeleid kalkuleeritakse Ameerika Ühendriikides kahe põhimudeli järgi – kas fikseeritud või ujuva intressimäära alusel. Laenupikkus varieerub üldiselt 15 ja 30 aasta vahel. Ujuva intressiga hüpoteeklaenu väljastatakse Ameerika Ühendriikides rohkem, kuna see on ka pankadele tulusam. Hüpoteeklaenu intressimäärasid määravad ja muudavad laenuinstitutsioonid ise, Ameerika Ühendriikide riigiobligatsioonidega kvootidega, LIBOR´i määradega jne.

Kõige levinum on siiski nn. hübriidmudel, kui teatud arv aastaid (tavaliselt 1-10 aastat) maksab laenuvõtja makseid minimaalsete fikseeritud intressimäärade alusel ning ülejäänud laenuperioodi jooksul (keskmiselt 15-30 aastat) muutub intressimäär teatud kindlaksmääratud intervallide järel. Seega tähendab näiteks mudel 5/1 5-aastast hüpoteeklaenu tagasimaksmist fikseeritud intressimäära järgi ning seejärel muutub see igal aastal.