Skip to main content

Eesti Panga vastse pressiteate kohaselt jätkas Eesti ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude ja liisingute maht käesoleva aasta oktoobris tagasihoidlikku kasvu, suurenedes aastaga 3,3%. Nende laenude ja liisingute kuine juurdekasv on kahel viimasel kuul põhinenud enam majapidamiste laenumahu suurenemisel. Ettevõtetel ja majapidamistel oli laene ja liisinguid oktoobris kokku pisut rohkem kui 15,3 miljardi euro eest. 

Eramajapidamiste poolt võetud laenude ja liisingute arv kasvas 2014. aasta oktoobris 2,1% võrra. Uusi kinnisvaralaene oli sellest 80 miljoni euro suuruses üldsummas, mis omakorda moodustas 12% suurema mahu, kui aasta eest. Möödunud aasta oktoobrikuuga võrreldes siiski kinnisvaralaenu lepingute arv ei kasvanud. Koostoimes näitab see seda, et kinnisvaralaenu üldmaht suurenes peamiselt keskmise kinnisvaralaenu summa suurenemise tõttu. Samuti on kahe viimase kuu jooksul võrreldes aastatagusega kasvanud ka muude laenude maht.

Kinnisvaralaenu intressimäärad alanenud

Alanesid ka kinnisvaralaenu intressimäärad, seda peamiselt EURIBOR´i langusest tingituna. Keskmine intressimäär oktoobris väljastatud kinnisvaralaenudel langes 2,3%ni, selle põhjuseks oli nii keskmise intressimarginaali alanemine kui ka kinnisvaralaenu baasintressimäära EURIBOR´i viimaste kuudega toimunud langus, mida näitab ülevaatlikult ka alljärgnev tabel:

02.01.2014 0,183 %
03.02.2014 0,184 %
03.03.2014 0,184 %
01.04.2014 0,196 %
02.05.2014 0,225 %
02.06.2014 0,244 %
01.07.2014 0,051 %
01.08.2014 0,049 %
01.09.2014 0,031 %
01.10.2014 -0,014 %
03.11.2014 -0,012 %
01.12.2014 -0,004 %