Skip to main content

Rahvuspanga finantsstabiilsuse ja uuringute ameti direktori asendaja Olžas Kubenbajev rääkis pankade 2021.aasta I kvartali laenustamisküsimuste tulemustest, teatab äriinfo keskuse Kapital.kz korrespondent, viitega panga pressiteenistusele.    

“Jälgitav on ettevõtete laenunõudluse indeksi mitteoluline kasv. Sellele mõjus laenustamisnõudluse oluline kasv suures ja väikses ärisegmendis. Nagu ka eelmisel aastal soodustas laenuvahendite vajadus  “Äri teekaardi-2025″ programmi põhjal nende tellimuste arvu. Märgatavalt kasvas ärile online-laenustamisteenuseid pakkuvate pankade arv”, selgitas ta edasi.

Väikeäri tellimuste arv kasvas kvartali jooksul 1,5 korda, moodustades 120 tuhat, suuräri segmendis – 28 % võtta, kuni 244. Aruandekvartalis kasvas veidi üksikute pankade valmidus suuräri laenustamiseks ning on 2020.a. I kvartali tulemustest kõrgem, vaatamata heakskiidu koefitsiendi alanemisele 70 %-ilt 2020.a. IV kvartalis kuni 55 %-ni 2021.a. I kvartalis.  

“Järgmises kvartalis ootavad pangad suure ja keskmise äri poolse nõudluse kasvu, samal ajal kui väikeäri segmendis ei ole kasvu oodata. Samuti ei kavatse pangad muuta äri laenustamise tingimusi”, rääkis Olžas Kubenbajev.  

Kasvas ka hüpoteek- ja maksuvaba laenustamise nõudlus, samas kui autolaenude osas – see langes, tagatud tarbijalaenude osas aga jäi endisele tasemele. Nõudluse kasv hüpoteeklaenustamises on seotud kinnisvaraturu aktiivse arenguga ja pensionivarude väljastamise võimalusega eluaseme ostmiseks või remondiks. Samas on aga hooajalisus veelgi suurema kasvu pidurdavaks teguriks. Tellimuste arv alanes kvartalis 22 % võrra, moodustades umbes 75 tuhat.  

“Tarbijalaenude nõudluse struktuuris on jälgitavad mitmekülgsed muutused. Kasvas maksustamata laenude nõudlus, millede keskmine tšekk suurenes 5 % võrra, moodustades 515 tuhat tenget. Autolaenude tellimuste arv alanes 5 % võrra, keskmine tšekk aga – 11,3 % võrra. Seejuures panditud tarbijalaenude tellimuste arvus erilisi muudatusi ei täheldata”, – märkis lisaks. 

Aruandeperioodis jäi pankade valmidus pakkuda hüpoteeklaenusid, panditud ja maksuvabasid laenusid endisele tasemele, veidi alanes aga autolaenude segmendis. Pangad jätkavad autolaenude väljastamist varem väljastatud laenude vabanenud vahendite arvelt ning Kasahstani Arengupanga soodusprogrammi raames oodatakse järjekordset osamaksu järgmises kvartalis.  

2021.aasta II kvartalis ootavad pangad hüpoteek- ja maksuvaba laenustamise nõudluse jätkuvat kasvu. Lisaks planeerivad pangad leevendada autolaenude tingimusi. 

Küsitluses osales 23 teise taseme panka, milledest 10-ga korraldati täiendavalt ka intervjuud. Küsitlust korraldatakse igas kvartalis.