Skip to main content

Hüpoteeklaenude keskmine intressimäär moodustas Eestis veebruari kuus 2,11 % ehk 0,03 intresspunkti vähem, kui eelmisel kuul. See tähendab ka seda, et pangalaenude hind eluaseme ostmiseks langes kolme viimase aasta jooksul kõige madalamale tasemele.

Sellised andmed on toodud Eesti Panga poolt neljapäeval avaldatud statistikas.

Kokkuvõttes väljastati veebruaris uusi eluasemelaenusid 112 miljoni euro suuruses summas. See on kaks miljonit eurot rohkem, kui 2020.aasta veebruaris.

Krediitkaartidega saadavate laenude suurus moodustas kuus 37,3 miljonit eurot, langedes aasta võrdluses 11,7 % võrra ehk 4,9 milj. eur võrra.  

Kodumajapidamised soetasid veebruaris liisingusse sõidukeid üldsummas 23 miljonit eurot, mis ületab möödunud aasta veebruari näitajaid kahe miljoni võrra.

Seejuures suurenesid peremajapidamiste pangahoiused aasta jooksul 14,9 % võrra – kuni 10,9 miljardit eurot, peamiselt Eesti alaliste elanike hoiuste arvelt. Mitteresidentide osa hoiuste üldmahus moodustab 12 %, vähenedes aastaga 1,1 protsendipunkti.   

Peremajapidamistele väljastatud laenude ja liisingute maksmata jäägi kogusuurus kasvas aastaga 4,4 % võrra – 10,7 miljardit eurot. Neli viiendikku nendest vahenditest langeb eluasemelaenudele, millede maksmata jääk moodustab 8,7 miljardit eurot.

Laenu-finantsasutuste poolt kodumajapidamistele ja mittefinantsorganisatsioonidele väljastatud laenude osa, mille makseid on viivitatud enam kui 60 päeva, moodustas 0,5 %. Aasta varem moodustas see näitaja 0,6 %. Probleemsete laenude osa suurenes vaid peremajapidamistega seotud tarbijalaenude segmendis.