Skip to main content

Ka eestlaste seas on saanud populaarseks osta kinnisvara Hispaaniasse. Ja miks ka mitte – kliima on hea ja koht ise vaid paari lennutunni kaugusel. Kui aga omavahenditest jääb veidi puudu, tahtmine aga kindel, siis on kinnisvaralaen hea lahendus.

Kinnisvaralaenu tingimused pangamentiku suva järgi?

See on nüüd see osa, mis eestlasest laenutaotlejat kindlasti imestama paneb. Nimelt ei ole Hispaania pankadel tingimata olemas hulka ettekirjutusi tingimuste ja intressimäärade osas ning mitmed pangad annavad oma pangaametnikele vaba voli määrata kõik tingimused ise, reegliks on siin vaid see, et laenu väljastamisel peavad nad arvestama mõningaid panga peakontori poolt määratud miinimumnõudeid. See võib tähendada seda, et konkreetse laenu tingimused saab suurel määral määrata pangaametnik oma suva järgi ning seega võidakse sama panga ühes harukontoris pakkuda soodsamaid tingimusi kui sama panga teises harukontoris. Seega peaks laenutaotleja Hispaanias hilisemate ebameeldivate üllatuste vältimiseks enne laenu taotlemise protsessi alustamist väga täpselt teadma oma maksimaalset eelarvet ja kinnisvaralaenu kogumaksumust.

Analoogselt teiste Euroopa riikidega väljastatakse ka Hispaanias kinnisvaralaenu teatud protsendi osas laenu kogusummast. Maksimaalselt moodustab see 70%, mida enamus laenuandjaid siiski vähendab 60%-ni Hispaanias makse mittemaksvatele laenutaotlejatele või laenutaotlejatele, kes elavad väljaspool Hispaaniat. Kõrgem võib laenu hind olla ka juhul, kui kinnisvara ostetakse otse pangalt.

Kinnisvaralaenu tagasimaksmise tähtajad Hispaanias vahelduvad 20 ja 30 aasta vahel. Samuti võivad varieeruda laenutaotlejale vanusele seatud piirangud, mis võivad olenevalt pangast olla määratud maksimaalselt 60-80 aastaga.

Enamus Hispaanias väljastatavaid kinnisvaralaene on muutuva intressiga.

Muutuv intress on omakorda seotud 12 kuu Euribori indeksiga ning iga pank määrab sellest kõrgema oma intressimäära, mis võib igas pangas olla erinev. Väljastatud kinnisvaralaen vaadakse seejärel üle üks kord aastas, arvestades tol hetkel kehtivat Euribor´i. Saadaval on ka fikseeritud intressiga kinnisvaralaenud, kuid mitte igas pangas ning nende hind ületab tavaliselt muutuva intressimääraga laenu, samuti on kõigil fikseeritud intressimääraga kinnisvaralaenudel kõrgemad tasud selle ennetähtaegse tagasimaksmise korral. Kinnisvaralaenud ainult maa ostmiseks ei ole praegusel ajal Hispaanias saadaval. Laenu andmisel võtab pank aluseks laenutaotleja nettosissetulekut ja tavaliselt arvestatakse ainult tuludeklaratsioonil kajastatud sissetulekuid. Enamus pankasid võtab arvesse 100% laenutaotleja nettosissetulekuid, mõned aga limiteerivad selle 80% peale ning mõned pangad nõuavad laenutaotlejalt ka teatud minimaalset sissetulekute taset. Keskmiselt peab Hispaanias kinnisvaralaenu saamiseks laenumakse moodustama laenutaotleja nettosissetulekust vähem kui 35%.