Skip to main content

Kinnisvaralaen toob endaga alati kaasa ka lisamaksumuse, mida nimetatakse intressideks. Seda väljendatakse intressimääraga, mis on väljendatud teatud protsentuaalse suurusega laenatavast summast ning mis lisatakse tagasimakstavale summale.

Nii suuresummalise laenuga, nagu kinnisvaralaen seda tavaliselt on, võivad intressid lisada kinnisvaralaenu kogusummale mitmeid tuhandeid eurosid juurde. Seega tasub võtta aega, et leida endale selles osas parim lahendus.

Kinnisvaralaenu intressimäära mõjutavad faktorid Intressimäärade erinevustel on mitmeid põhjusi, alates riikliku majanduse trendidest kuni sinu isiklike asjaoludeni. Allpool toome välja peamised neist.

Üldist intressimäära mõjutavad faktorid
Allpool toodud faktorid mõjutavad kinnisvaralaenu intressimäära peamiselt, seega neil silma peal hoidmisega võid saada aimu, kas on tõenäoliselt oodata intressimäära tõusu või langust.

  • Riigi keskpanga poolt määratud kinnisvaralaenu baasintressimäär
  • EURIBOR – Euribor´i intressimäärad põhinevad keskmisel intressimääral, millega suur hulk Euroopa pankasid laenab teineteiselt rahalisi fonde. Euribor´i kehtivusel on mitmeid tähtaegasid, varieerudes ühest nädalast kuni ühe aastani.
  • Kinnisvaralaenu tagatiseks oleva kinnisvara realiseeritavuse aste – kui lihtsaks või keeruliseks võib osutuda laenu tagatiseks oleva kinnisvara müük juhul, kui jääd laenumaksete tasumisega hätta.
  • Üldine töötuse määr – ka seda arvestatakse kinnisvaralaenu väljastamise riskantsuse astme määramiseks.
  • Kinnisvaralaenu turu konkurents – laenuandjad soovivad rohkem inimesi oma kliendiks, seega kui üks konkurent pakub paremaid tingimusi, siis tõenäoliselt alandavad ka teised laenuandjad klientide meelitamiseks ka oma intressimäärasid.

Siiski mõjutavad ülaltoodud faktorid põhilist keskmist intressimäära, mitte aga seda intressimäära, mida sulle konkreetsetest asjaoludest sõltuvalt pakutakse.

Konkreetset pakutavat intressimäära mõjutavad faktorid
Keskmine kinnisvaralaenu intressimäär, mida konkreetselt sulle pakutakse, sõltub veel mitmetest järeldustest, mida laenuandjad teevad vastavalt sinu isiklikele asjaoludele.

Kaks põhilist selles osas on:

  • Väljastatav laenusumma võrrelduna laenu kogumaksumusega – sinu omafinantseeringu suurus võrrelduna laenatava summa suurusega, st. mida suurem on sinu omafinantseering, seda väiksem on sulle väljastatava kinnisvaralaenu summa ning seda madalam ka intressimäär.
  • Kredibiilsus – see on indikaator sellest, kui usaldusväärne laenusaajana oled. Hinnatakse seda arvestades varasemat laenamist, finantsnäitajaid jmt. isiklikke faktoreid. Näiteks võib rolli mängida ka see, kas ja kui tihti oled vahetanud elukohta jne.