Skip to main content

Sinu kinnisvaralaenu intressimäär sõltub ka saladuslikust faktorist nimega Euribor.

Aga mis üldse on Euribor?
Euribor on lühend Euro Interbank Offered Rate´st. Termin ise võeti kasutusele 30.detsembril 1998. aastal koos euro sünniga ja selle all mõistetakse Euroopa Keskpanga baasintressimääradest sõltuvat pankade omavahelise laenuturu intressiindeksit. Ehk siis teiste sõnadega on see ajas muutuv keskmine intressimäär (nn. raha hind), millega Euroopa kõrge reitinguga pangad omavahel rahaturul eurodes laenavad ja üksteise juures vabu vahendeid hoiustavad.

Jäi segaseks? Kohe selgitame lähemalt.
Euroopa Keskpank on pankade jaoks eelistatuim tehingupartner, sest pisut utreerides on ta põhjatu rahapada laenamiseks ja alati turvaliseim koht vaba raha hoiustamiseks. Väiksed pangad keskpangast laenata/hoiustada ei saa, mistõttu toimib ka pankade omavaheline laenuturg. Seal ringleb muuhulgas palju keskpangast pärit raha. Teistelt pankadelt laenatud raha kasutavad pangad suurel määral ka kinnisvaralaenude väljastamiseks. Kui keskpank oma baasintresse muudab, siis ahelreaktsioonina muutuvad ka pankade omavahelise laenuturu intressid ehk muutuvad erinevate kinnisvaralaenu perioodide Euriboride väärtused. Euribori väärtuse muutumise põhjuseks on peamiselt Euroopa Keskpanga euroala majanduse stabiilsuse hoidmisele suunatud rahapoliitika. Täpsemalt intressimäärade poliitika, millega Euroopa Keskpank on nõus ise pankadele raha laenama või nende poolt enda juures hoiustatud rahale intresse maksma.

Keskmine intress ca 2%
Euroopa Keskpank üritab euroalal hoia inflatsiooni 2% ümber. Kuna rahaturg reageerib muutustele viitega ning ahel algallikast kuni kinnisvaralaenuraha lõppkasutajani on pikk, siis baasintresside tasemete reguleerimine on keerukas ja vastutusrikas. Kuigi Euribori käitumist mõjutavad lisaks Euroopa Keskpanga rahapoliitikale ka arengud mujal maailmas, on just Euroopa Keskpanga roll meile kättesaadava laenuraha osas siiski kõige olulisem. Ning vaatamata sellele, et lisaks Euriborile eksisteerib ka palju teisi intressiindekseid, on see tähtsaim euros antavate kinnisvaralaenude indikaator ning meil siin Eestis kinnisvaralaenude puhul muutuva intressimääraga laenates palju valikuid peale Euribori ei olegi.