Skip to main content

Siit-sealt on eriti viimasel ajal olnud kosta kurtmist, et viimasel ajal olevat kinnisvaralaenu pankadest nagu eriti keeruline saada. Ning seda isegi juhul, kui on ette näidata nii eeskujulik varasem makseajalugu kui ka sissetulek, millest peaks enam kui piisama. Kas on vahepeal taaskord laenutingimusi karmistatud?

Pangad eitavad probleemi

Kõik suuremad pangad aga kinnitavad nagu ühest suust, et kuigi majanduslanguse järel mõningane reeglite karmistumine tõepoolest toimus, on viimaste aastatega võrreldes põhimõtteliselt samad nii kinnisvaralaenu väljastamiseks nõutavad tingimused kui ka kinnisvaralaenu vormistamise protsess. Tavalisest rohkem aega võivad siiski võtta need juhud, kui esitatud ei ole kohe kõiki vajalikke dokumente või vajab eksperthinnangut selline kinnisvaralaenu tagatiseks esitatud kinnisvaraobjekt, mis asub maakohas ning suurematest linnadest ja keskustest kaugemal. Kui kõik dokumendid on olemas ja muud asjaolud samuti soodsad, saab nii kinnivaralaenu kätte kui ka notari juures ostu-müügitehingu tehtud ca kahe-kolme nädalaga.

Miks pangad kinnisvaralaenu andmisest keelduvad?

Pangad selgitavad kinnisvaralaenu andmisest keeldumise põhjuseid mitmeti. Igal kinnisvaralaenu taotlusele lähenetakse individuaalselt, võttes arvesse just antud kliendi soodustavaid või takistavaid asjaolusid. Pahatihti ongi häda selles, et kinnisvaralaenu tullakse taotlema asja eelnevalt korralikult läbi mõtlemata või ette valmistamata – puudu on mõni vajalik dokument või taotleja hinnanud oma tegelikku finantsolukorda üle. Üldiste reeglite järgi peaksid tulevased kinnisvaralaenuga seotud igakuised kohustused moodustuma igakuistest sissetulekutest maksimaalselt 30-40%. Kinnisvaralaenu taotlemisel analüüsitakse kindlasti ka taotleja varasemat maksekäitumist ja krediidiajalugu – varasemalt esinenud maksehäired võivad olla kindlasti üheks faktoriks kaalumaks, kas ikka antud taotlejale kinnisvaralaen väljastada.

Pooled laenutaotlused rahuldatakse

Pankade sõnul rahuldatakse praegusel ajal ca 50% kinnisvarataotlustest, teine pool moodustub nendest taotlustest, millel on puudu mõni dokument vmt. Peale kõigi vajalike dokumentide esitamist või mõningate vajalike muudatuste tegemist saab positiivse vastuse ka osa nendest.