Skip to main content

On igati arusaadav, et ühise kodu ostmiseks võtavad abikaasad tihtipeale kinnisvaralaenu koos – kinnisvara ost on tavapäraselt üsna rahamahukas ettevõtmine ning ainult ühe inimese sissetulekud ei ole tavaliselt piisavad selleks, et kvalifitseeruda oma kinnisvaralaenu taotlusele positiivse vastuse saamiseks. Nii võetaksegi suur ja pikaajaline laen abikaasaga koos, paraku ei pruugi aga nende abielu sama pikka aega kesta ning sel juhul tekibki see kahetsusväärne olukord, et abielu lahutatakse, ühine laenukoormus peaks endistel abikaasadel lasuma nagu aga veel pikki aastaid.

Mida sellisel juhul teha?

Kinnisvaralaen jagamisele

Kui lahutus toimub abikaasade vahel rahulikult ja rahumeelselt, siis eeldatavasti saavad nad koos ühisvara jagamisega hakkama ka nende kohustuste jagamisega, mis nende ühisvara koormavad. Ehk siis kinnisvaralaenu maksumäärad või konkreetsed osamaksed jagavad endised abikaasad ise omavahel ära. Lihtsalt öeldes määratakse kindlaks, kes edaspidi mida ja kuipalju veel tasumisele kuuluvast laenust maksab. Kuidas osad täpselt jagatakse, seda määravad ära mitmed faktorid: nii laenujäägi suurus kui ka kinnisvara väärtus, aga samuti ka näiteks see, kelle omandisse ja kasutusse kinnisvara edaspidi ainuisikuliselt jääb ning millised on tema edasised plaanid kinnisvara suhtes (soov laen refinantseerida või sama kinnisvara tagatisel oma laenuosa suurendada).

Kinnisvara müüki

Tavapärane on ka olukord, kui kumbki endistest abikaasadest kinnisvara endale jätta ei soovi. Juhul kui kinnisvara väärtus on suurem kui kinnisvaralaenu jääk, siis otsustatakse tavaliselt lihtsalt kinnisvara maha müüa, tasuda laenujääk ära ning sellest üle jäänud raha omavahel võrdselt ära jagada.

Kinnisvara ühe eksabikaasa omandisse

Teine on olukord siis, kui üks endistest abikaasadest väljendab oma soovi kinnisvara enda ainuisikulisse omandisse ja kasutusse jätta. Sel juhul oleks kõige mõistlikum vormistada kogu kinnivaralaen tervikuna tulevase omaniku nimele. Teoks saab see aga siis, kui sellele on saadud nõusolek kinnisvaralaenu andjalt, lisaks on talle tavaliselt nõutav laenu refinantseerimine või lisatagatis, kuna jällegi – ainult ühe inimese sissetulekutest ei pruugi selliseks ümbervormistamiseks piisata. Loomulikult peab sel juhul maksma ta ka hüvitist oma eksabikaasale. Sellise hüvitise suurust arvutatakse valemiga: korteri väärtus miinus laenujääk jagatud 2-ga.