Skip to main content

Millised on muu maailma kogemused kinnisvaralaenu osas? Kas erinevates riikides on reeglid väga erinevad või pole suurt vahet, kas taotleda kinnisvaralaenu Eestis, Indias või Lõuna-Aafrika Vabariigis?

India suurim laenuandja pank nimega ApnaPaisa nimetab oma kodulehel Indias kinnisvaralaenu taotlemisel kuut olulist etappi:

  1. hüpoteeklaenu taotlus
  2. taotluse töötlemine
  3. dokumentatsioon ja selle vormistamine
  4. laenu sanktsioonid
  5. hindamine ja kontrollimine
  6. väljamakse sooritamine

Nagu iga laenu puhul, algab ka Indias kinnisvaralaenu protsess kõigepealt laenutaotlusest kui sellisest, milles tuleb välja tuleb kõikvõimalikud üksikasjad ning ära märkida nii mitmedki isikuandmed. Samas kui Eestis on kinnisvaralaenu puhul kõige olulisemad detailid mitte isikuandmed, vaid info tagatisena oleva kinnisvara kohta.

Järgneb laenutaotluse töötlemise etapp, millega protsess tõeliselt käima läheb. Selles etapis alustatakse ka tegelikke läbirääkimisi. Tekkida võib vajadus menetlustasuks – see on tavaliselt 1-2 % kavandatud hüpoteeklaenu summast. Läbirääkimistel tuleb olla väga ettevaatlik, et kõik esitatud andmed oleks täpsed ja ajakohased. Pank jälgib olukorda väga tähelepanelikult ja tihtipeale kasutatakse potentsiaalse kliendi kontrollimiseks ka kolmanda osapoole agente.  Eestis oleks selline eradetektiivide kaasamine ilmselt mõeldamatu samm. Nõutavateks dokumentideks on kolme aasta tuludeklaratsioonid, raamatupidamise aruanded, viimase kolme kuu palgalehed ja pangakonto väljavõte viimase kuue kuu liikumiste kohta. Vaja on ka aadressi tõendit (elektri- või telefoniarvet, mis tõestavad, et märgitud aadressil ka tõesti elatakse), fotoga isikuttõendavat dokumenti ja midagi, mis kinnitaks veenvalt kliendi vanust – juhiluba, koopia kooli lõputunnistusest või valija isikutunnistus. Igal juhul peab toonitama, et Eestis on hüpoteeklaenu taotlemisel oluliselt vähem bürokraatiat.

Pank vajab palju infot ka tagatiseks oleva kinnisvara kohta. Tuleb veenduda, et sellel juba mõnda hüpoteeki peal ei ole ning et selle maksumus on tõesti vastavuses panga poolt pakutava kinnisvaralaenu summaga. Laenusumma on Indias tavaliselt 40-60 % hüpoteeklaenu tagatise väärtusest. See protsent on Eestis pakutavatest kinnisvaralaenudest palju väiksem.

Seejärel saabub sanktsioonide osa. Pank on põhjalikult kontrollinud kõiki eelmainitud faktoreid ning pakub nüüd välja kaks numbrit – suurima võimaliku ja soovituslikult sobiva kinnisvaralaenu summa. Klient võib siinkohal ise valida, kumba summat ta laenata soovib.

Järgneb veel üks hindamine ja juriidiline kontroll ning seejärel saabub viimane etapp ehk väljamakse aeg. Pank uurib küll palju detaile, kuid jätab siiski täpsustamata, milleks kinnisvaralaenu kasutama peab. Reegliks on siinkohal ainult see, et seda ei tohi kasutada spekulatsioonideks.