Skip to main content

Praegusel kinnisvaraturul tuleb varasemast enam ette olukordi, kus ostuhuviline on leidnud pakkumiste hulgast meeldiva korteri, kuid probleemiks saab asjaolu, et oma senist kinnisvara ei saa piisavalt ruttu maha müüa. Stressi tekitava olukorra lahendamiseks on abi poolte kokkulepetest ja/või kinnisvaralaenust, mille puhul eristatakse laenu kinnisvara soetamiseks ja laenu kinnisvara tagatisel.

Kliendid uurivad väga tihti, kui kaua võib kuluda aega olemasoleva korteri müügiks, et saaks soetada oma unistuste kodu. Kõige suuremaks kujuneb mure juhul, kui soovitud korter asub mõnes hinnatud piirkonna erilises majas ja selle hind vastab turuhinnale – see tähendab, et soovitud korter läheb üsna tõenäoliselt kiiresti müügiks.

Esmane, mida potentsiaalne ostja praegusel kinnisvaraturul sellises olukorras teha saab, on määrata oma müüdavale korterile tegelik turuhind. Kuigi teisi pakkumisi vaadates võib tekkida ahvatlus küsida kõrgemat hinda, oleks viimati mainitu pigem halb mõte, sest ülehinnatud kinnisvara on aina raskem müüa. Samuti peab olema valmis ostjapoolseks suuremaks tingimiseks. Nii toimides on olemasoleva kinnisvara kiire mahamüümise tõenäosus suurem.

Soovitud kinnisvara saab alati ka broneerida. Kui tegemist on näiteks poole aasta pärast valmiva korteriga uusarenduses, on asi lihtne: sel juhul sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik leping, mille alusel mõlemad pooled – nii arendaja kui ostja – võtavad kohustuse täita kokkulepitud tingimusi. Notariaalse kokkuleppe alusel kohustub ostja määratud tähtajal sõlmima korteriomandi asjaõiguslepingu objekti võõrandamiseks.

Kui tegemist on aga nii-öelda järelturul oleva korteriga, oleneb korteri broneering kahe poole kokkuleppest ning siis on kõige tähtsam teadmine, millal reaalselt võiks tehing aset leida. Korteriomanikuga on võimalik sõlmida lihtkirjalik lepingueelsete läbirääkimiste kokkulepe või siis notariaalne võlaõiguslik kokkulepe. Kui ostja saab soovitud korteri soetada kohe ehk sõlmida notariaalse asjaõiguslepingu, siis piisab ka lihtkirjalikust kokkuleppest. Kui notariaalne asjaõigusleping sõlmitaks näiteks alles mitme kuu pärast, siis oleks mõlema poole huvides mõistlik vormistada notariaalne võlaõiguslik kokkulepe.

Olukorra saab lahendada ka pangast võetava koduvahetuslaenuga, mille abil saab müügis oleva eluaseme soetada kohe. Koostöös panga laenuhalduriga saab olemasolevas kinnisvaralaenus teha vajalikud muudatused kahe laenu teenindamisest intresside näol kuni hetkel olemasoleva korteri müügini. Panga laenukomitee otsustab, milline on ostuhuvilise müügis oleva korteri maksimaalne müügiperiood ja millal peab laenuvõtja tagastama osa oma kinnisvaralaenust.

Sama võimalus kehtib ka müüjate puhul, kelle olemasolev kodu on soetatud kinnisvaralaenuta ning kellel on seega võimalus laenu saamisel kasutada olemasolevat korterit lisatagatisena ning korteri müügitehinguga koduvahetuslaen kas osaliselt või täielikult kustutada ja lisatagatis hüpoteegist vabastada. Sellistes olukordades on väga oluline usalduslik suhe kliendiga ning koostöö laenuhalduri ja uue kodu omaniku või arendajaga.