Skip to main content

Uute seadustemuudatuste valguses vaatame põgusalt üle, millist tagatisvara hindamist aktsepteerivad uute objektide puhul hüpoteeklaenude väljastamisel pangad praegu.

Swedbank

Swedbank on läinud seda teed, et edaspidiselt hakatakse uusi hüpoteeklaenu lepinguid täiendama iga tagatisvara juurde ka selle eeldatava väärtuse märkimisega. Lisaks müügihinnale võetakse selle aluseks ka eksperthinnang, mille koostab aktsepteeritud kinnisvarabüroo. Kui eksperthinnangu väärtus ja müügihind erinevad, siis võtab Swedbank hüpoteeklaenu väljastamisel aluseks väiksema väärtuse ning sel juhul katab vahe hüpoteeklaenu taotleja suurema omafinantseeringu osaga. Eksperthinnangu kulud katab samuti hüpoteeklaenu taotleja.

SEB Pank

Kuna hetkel veel seadusest hüpoteeklaenu tagatisvara eksperthinnangu nõuet ei tulene, siis lähtutakse igale taotlusele individuaalselt. Küll aga võidakse osadel juhtudel eksperthinnagu tegemist nõuda. Uutes hüpoteeklaenu lepingutes märgitakse ka tagatise turuväärtus. Uusarenduste puhul on see hind, mida küsib kinnistavaarendaja.

Nordea Pank

Endiselt aktsepteeritakse arendaja müügipakkumist, aga pank jätab endale ka õiguse professionaalsete hindajate eksperthinnangut juurde nõuda, kui peab seda vajalikuks. Reeglina on need juhud, kui arendaja ei ole väga tuntud või liiga kõrge müügihinna kahtlusel.

LHV Pank

Eksperthinnangut ei nõuta, lähtutakse müügipakkumistest ning vajadusel kaasatakse hüpoteeklaenu tagatisvara väärtuse määramisel oma eksperte. Küll on aga ka LHV Pank seda meelt, et uued nõuded muudavad laenu saamise hüpoteeklaenu taotleja jaoks vaevanõudvamaks ja kohmakama – lisakuludest rääkimata – mistõttu võivad osad taotlejad kasutada ka oma võimalust lepingust taganemiseks. Mis on reaalses elus peale hüpoteegi seadmist väga keeruline protsess. Samuti võib seadusemuudatuste tulemusena tekkida pankadel soov piirata euroalast väljaspool töötavate Eesti kodanike laenusaamist.