Skip to main content

Käsitlesime siin põgusalt ehmatavat tõsiasja, et pangad ei soostu andma hüpoteeklaenu nendele eestlastele, kelle töö- ja elukoht on välismaal. Vaatame nüüd üle ka pankade endi kommntaarid.

Inbank

Põhiline vaatlusalune aspekt hüpoteeklaenu taotluse läbivaatamisel peaks olema ikkagi laenu tagasimaksmisvõime, sest Euroopa Liidu seisukohast vaadatuna on nii Eestis teenitud tulu võrdväärne välismaal teenitud tuluga. Ja see põhimõte peaks olema oluline, kui meil on vähegi soovi liikuda ühtse Euroopa turu suunas. Pigem peaks pank arvestama sellega, et välismaal elades on suuremad ka inimese väljaminekud.

Pangad võiksid välismaal töö- ja elukohta omavatele inimestele anda juhul kui taotlejate hulk on üsna suur ja riski võib hinnata mõistlikuks. See oleks siis nagu omaette niśśitoode. Kui aga mõni pank hindab riski liiga suureks, siis on see tema äriotsus ning seda ei tohiks talle ette heita.

SEB Pank

Otseselt välismaal töötamine hüpoteeklaenu saamisel takistuseks ei ole. Küll aga peaks suuremat tähelepanu pöörama konkreetsetele asjaoludele: miks Eestisse kinnisvara soovitakse soetada, kas on plaanis ka ise taas Eestisse elama asuda ning kas Eestisse tööle asudes on sissetulekud laenu tagasimaksmiseks piisavalt suured. Hüpoteeklaenu tuleb tagasi maksta pika aja jooksul – kui hüpoteeklaenu taotlejal on soov ka ise Eestisse naasta, siis peab pank veenduma, et ka kohalikke olusid arvestades ei jääks inimene laenu tagasimaksmisega hätta.

Swedbank

Enamikul juhtudel on välismaal töö- ja elukohta omavad inimesed hüpoteeklaenu saanud – eriti kui tegu on erialase spetsialisti ja suurema sissetulekuga ning ka soetatav vara on mõistlik.

Nordea

Hüpoteeklaenu saamisel on taotleja töö- ja elukoht välismaal küll laenu saamist keeulisemaks tegev asjaolu, aga siiski mitte välistav. Kindlasti on siinkohal vajalik täiendav informatsioon nii taotleja töölepingu pikkusest kui ka tema edasistest plaanidest. Arvesse lähevad ka soovitud summa ja omafinantseeringu suurus. Kindlasti tehakse iga laenuotsust olenevalt konkreetse taotluse asjaoludest.