Skip to main content

Statistika kohaselt on ameeriklaste võlgnevus jõudnud absoluutarvudes 2008. aasta tasemele. Mõned analüütikud ja eksperdid ennustavad järjekordset ülemaailmset kriisi, nagu see 2008. aastal pärast USA suuruselt neljanda investeerimispanga pankroti väljakuulutamist algas. Teised aga arvavad, et praegune olukord ei kujuta mingit ohtu põhusel, et riigi majandussituatsioon tervikuna on muutunud stabiilsemaks, ja et õigem oleks lähtuda majapidamiste laenude kogusumma suhtest SKPsse.
Järjekordset tsüklilist majanduskriisi on oodata aastatel 2020–2021, vastavalt 1998. ja 2008. aasta mudelile, ja siis saab hinnata, kuivõrd USA väga problemaatiline laenuvõtjate rühm olukorda teravdab. Praegusel ajal näitab USA majandus kasvu ja globaalsele finantssüsteemile ohtu seni pole.

Pealegi, elanikkonna laenukoormuse tõus 2008.–2016. aastatel oli põhjustatud madalatest intressimääradest. Praegu intressimäärad kasvavad ning laenamistempo on langemas. Kriisi üheks signaaliks on ka eluasemehindade langus, mis hetkel on aga tõusuteel.
Seega kriisi algusest praegu rääkida ei saa, kuid negatiivsed tendentsid olemas siiski on.