Skip to main content

Eeltöö võib olla küll põhjalik, aga sellegipoolest võib olla, et kinnisvaralaenu taotlusele vastab pank negatiivselt ja kodulaenu ei anna. Vaatame korraks üle, millised on kodulaenust keeldumise peamised põhjused.

Liiga väike omafinantseering

Tavaliselt on pankade nõue omafinantseeringule 10% ümber – kuigi pakutakse ka ilma omafinantseeringuta kinnisvaralaene. Koos väikese omafinantseeringuga peab kaasnema aga heas korras tagatisvara – see tähendab, et laenu tagatiseks oleks uus korter või maja mõnes suuremas linnas. Vastasel juhul tuleb arvestada siiski mitu korda suurema omafinantseeringuga.

Eelnevad maksehäired

Kinnisvaralaenu taotlemisel on taotleja tausta kontrollimine erakordselt tähtis. Kui taotleja eelnev maksekäitumine on olnud halb, ootab teda eest pikk ja põhjalik tõestamine ning selgitusi tuleb anda ka aastatetaguste tegude ja tegematajätmiste kohta.

Lisatagatist ei ole

Kui kinnisvaralaenu taotlejal on piisav sissetulek, siis on tal võimalik osa omafinantseeringust lisatagatisega asendada. Silmas pidada tuleks siinjuures seda, et nõuded lisatagatisele on pea samad, mis ka põhitagatisele.

Taotleja töötab veel katseajal

Kui kinnisvaralaenu taotleja on hiljuti vahetanud töökohta ja töötab veel katseajal, siis peab ta arvestama, et panga jaoks on ka see nö. „punane lipp”. Muuhulgas pöörab pank tähelepanu ka kinnisvaralaenu taotleja töötamise valdkonnale – väiksemad on võimalused kinnisvaralaenu saada on näiteks neil, kes töötavad toitlustus-, majutus- või ehitussektoris. Küll aga ei pruugi automaatset negatiivset vastust järgneda taotleja töötamise puhul küll katseajal, aga näiteks info-, finants-, või energiasektoris.

Väike maksevõime

Kõrgemad sissetulekud on kindlasti laenuvõime hindamisel üks olulisematest teguritest, kuigi kindlat positiivset vastust kinnisvaralaenu taotlusele ei pruugi ka see garanteerida.