Skip to main content

Kontinentaal-Euroopa ja Ameerika

Enamustes Lääne-Euroopa riikides (v.a. Taani, Holland ja Saksamaa) kasutatakse rohkem ujuva intressiga kinnisvaralaenusid, samas kui näiteks Ameerika Ühendriikides on olukord vastupidine – enimlevinud on fikseeritud intressimääraga kinnisvaralaenud. Suures osas Euroopas on intressimäärad Ameerika Ühendriikide omadega võrreldavad, jäädes siiski enamasti veidi madalamale tasemele. Kinnisvara ostmise finantseerimine kinnisvaralaenude sõltub vähem hüpoteekide seadmisest ja rohkem formaalsetest riiklikest garantiidest, mis on tagatud kaetud võlakirjade (nt. Pfandbriefe) ja deposiitidega – sellest võib välja arvata Taani ja Saksamaa, kus varalised tagatised on samuti sagedased. Kasutatakse sanktsioone kinnisvaralaenu ennetähtaegse tagasimakse korral, samas kui Ameerika Ühendriikides ei ole sanktsioonide kasutamine väga tavapärane.

Islam

Islami Shariaadil põhinevad õigused keelavad intresside nõudmise või maksmise, mis tähendab seda, et moslemid ei tohi tavalisi kinnisvaralaenusid kasutada. Siiski on ka seal kinnisvara palju kallim sellest, mida enamus inimesi võiks endale lubada ainult oma raha eest. Seega lahendavad islamimaad kinnisvaralaenu selle probleemi nii, et kinnisvara vahetab omanikku kaks korda. Ühes variatsioonis ostab pank kinnisvara ise ära ja tegutseb seejärel analoogselt üürileandjaga,  kinnisvaraostja aga maksab lisaks kinnisvara rendile lisaks ka nn. annetuse. Kui viimane selline annetus on laekunud, siis vahetab kinnisvara taas omanikku.

Tüüpiliselt võib see viia kinnisvara kõrgema hinnani. Just selle tõttu on mõnigates maades – nagu näiteks Inglismaa ja India – kasutusele võetud nn. margimaks (Stamp Duty, administratiivkulu), mis kujutab endast riigi poolt nõutud maksu kinnisvara omanikuvahetuse puhul. Kuna islamimaades vahetab kinnisvaralaenu puhul kinnisvara omanikku kaks korda, siis võib ka margimaksu nõuda kaks korda. Ka paljudes teistes jurisdiktsioonides eksisteerivad sarnased maksud, mida võidakse kinnisvara omanikuvahetuse puhul rakendada. 2003. aastal keelati Inglismaal selline topeltmaksustamine maksuseadusega ära ja seda just sel eesmärgil, et islamimaade kodanikel kinnisvaralaenu saamist hõlbustada.

Alternatiivse skeemina kasutatakse siin ka võtet, et pank müüb kinnisvara edasi kõrgema hinnaga, kui selle ise ostis.

Mõlemad need meetodid tagavad selle, et laenusaaja maksab ka lisanduvat intressi, aga eraldi seda välja toodud ei ole. Samuti jagab selliste meetodite kasutamisel tehinguga seotud finantsriski koos laenusaajaga ka pank.