Skip to main content

Kui ostate kinnisvara hüpoteeklaenuga, siis laenu tagamiseks seatakse sellele (või mõnele teisele laenu tagavale) kinnisvarale hüpoteek, mis on seatud just selle kinnisvara, aga mitte kinnisvara omanikuga. Seega võib järeldada, et selline hüpoteek ei ole hiljem takistuseks kinnisvara müümisel, kui selline soov peaks tekkima. Küll aga peaks hüpoteegiga koormatud kinnisvara müügist teatama hüpoteegipidajat – Omalaen.ee. Tavaliselt on see kohustus sätestatud ka laenulepingus.

Hüpoteegi kustutamine koos Omalaen.ee esindajaga

Enne kavandatavat hüpoteegiga koormatud kinnisvara müüki tasuks Omalaen.ee-ga ühendust võtta võimalikult vara, et kokku leppida kõik detailid ning leida ka Omalaen.ee esindajale sobiv ühine aeg, millal notari juures hüpoteegi kustutamine vormistada. Seda sellepärast, et ostu-müügilepingu vormistamisel viibib üldjuhul tehingu juures ka Omalaen.ee esindaja – kui Omalaen.ee hüpoteegi kustutab, siis peab ka olema sätestatud, kuidas hüpoteegiga tagatud laen tagasi makstud saab.

Hüpoteeklaenuga ostetud kodu müümiseks on kolm võimalikku varianti:

  1. Tavaliselt kustutatakse kinnisvara müümisel ja hüpoteeklaenu tagasimaksmisel ka laenu tagatiseks olev hüpoteek ning hüpoteeklaenu leping lõpetatakse.
  2. Kui ka ostja ostab hüpoteegiga koormatud kinnisvara hüpoteeklaenuga, siis võib Omalaen.ee loovutada olemasoleva hüpoteegi ostja laenuandjale tema hüpoteeklaenu katteks. Kui nii müüja kui ostja on hüpoteeklaenu võtnud Omalaen.ee-lt, siis ei ole tegu mitte hüpoteegi loovutamisega vaid hüpoteegiga tagatud nõuete muutmisega.
  3. Kui olemasoleva ja hüpoteegiga koormatud kinnisvara müügist saadud rahasumma on väiksem kui veel kohustusena üleval olev laenujääk, siis võib jääda hüpoteeklaenu leping kehtima, muudetakse vaid selle tagatist ja sihtotstarvet. Sel juhul võib sellise variani võimaldamisel saada määravaks näiteks uue koduga seotud ülalpidamiskulude suuruse muutus – kui need muutuvad oluliselt, siis võib Omalaen.ee hüpoteeklaenu tagatiseks oleva kinnisvara vahetusest ka keelduda.