Skip to main content

Kõigepeal tasuks teha selgeks see, et hüpoteeklaen on abikaasade kohustus, mille nad on endale võtnud. Seega ei ole hüpoteeklaenu näol tegu abikaasade ühisvaraga – perekonnaseaduse (PKS) mõttes on ühisvara varaühisuse kestel omandatud esemed ja abikaasade muud varalised õigused.

Laenumaksete tasumise ees solidaarvastutus

Mõistlik oleks abielu lahutada enne ühisvara jagamise kohtumenetluse alustamist või siis esitada selleks hagi koos ühisvara jaotamise hagiga. Seda siis eelkõige põhjusel, et ühisvara saab reeglina jagada ainult siis, kui varaühisuse varasuhe on lõppenud.

Võetud hüpoteeklaenu puhul vastutavad abikaasad kohustuste eest solidaarselt, mis omakorda tähendab seda, et olenemata abikaasade kokkuleppest võib Omalaen.ee hüpoteeklaenu tasumist nõuda kummaltki abikaasalt.

Kinnisvara müüa ja hüpoteeklaen tagasi maksta

PKS § 38 esimene lause sätestab, et ühisvara jagades tuleb ühisvaral lasuvad kohustused jagada sarnaselt muu varaga või täita ilma jagamiseta. Riigikohus on oma sellealases lahendis RKTKo nr 3-2-1-38-14 väljendanud seisukohta sellest, et eelistada tuleks kohustuste täitmist ilma jagamiseta – Omalaen.ee-st võetud hüpoteeklaenuga ostetud kinnisvara müüa ning võetud laen tagasi maksta. Nii on lahendus kõige kiirem ja peaks rahuldama kõige paremini ka kõik osapooli  – Omalaen.ee saab oma raha tagasi ja ka abikaasad vabanevad solidaarkohustusest.

Hüpoteeklaenu jagamine

Kui kinnisvara müüa ei taheta, siis saab kohus hüpoteeklaenust tulenevad kohustused jagada üksnes nii, et Omalaen.ee-le jääb õigus nõuda hüpoteeklaenu tagasimaksmist mõlemalt abikaasalt. Seega ka juhul, kui kohus jätab laenu tasumise kohustuse ainult mehele, võib Omalaen.ee siiski seda nõuda ka naiselt. Naine omakorda võib selliselt tasutud makse hiljem mehelt tagasi nõuda. Omalaen.ee nõusolek ning kohtuvaidlusesse kaasamine on vajalik juhul, kui soovitakse, et Omalaen.ee hakkaks nõudma hüpoteeklaenu tagasimaksmist ainult ühelt abikaasalt. Siinkohal tasub meeles pidada, et sellise nõusoleku andmine ei ole Omalaen.ee kohustus, vaid on ainult õigus – Omalaen.ee peab nõustuma kas sellise kohustuse seadmisega ainult ühele abikaasale või selle omavahel jagamisega muul viisil.