Skip to main content

Kui laenuturul algas eralaenajate nii nimetatud P2P revolutsioon, siis toetusid enamus uue turu loonud laenupakkujaid erainvestoritelt kogutud kapitalile. Turu kasvades ja küpsedes on see kapitali kogumise trend muutunud, mistõttu vaatavad üha rohkem P2P laenupakkujaid kapitali kasvatamisel suurpankade suunas.

Näiteks teatas Suurbritannia suurim P2P laenupakkuja ja ühisrahastusplatvorm Funding Circle koostööst Citibankiga. Samuti on suurpankade kapitali kaasanud laenuportfelli Lendix, mis jõudis refinantseerimis kokkuleppeni Euroopa Investeerimispangaga, ja Thincats, kuhu investeeris fond Watefall Asset Management. Suurbritannias samuti oluline tegija P2P laenusid vahendava Landbay kaptalist moodustab suurpankade raha 75 protsenti ettevõtte kapitalist.

Mõnes mõttes näitab suurpankade osaluse kasvamine, et eralaenuturg ja P2P teenused on muutumas stabiilsemaks ja usaldusväärsemaks, kuid suurpankade kapitalivoog võib välja tõrjuda erainvesteeringud ja vähendada P2P platvormide tootlikkust väikeinvestorite jaoks. Sellegipoolest näitab antud trend, et eralaenuturu usaldusväärsust ja konkurentsivõimet.