Ühendriikide Valuuta- ja Finantsispektsiooni büroo (OCC) teatas, et soovib ümberkirjutada alates 1977. aastal kinnitatud ja viimati 1990-ndatel uuendatud laenureeglid, mis on sätestatud Community Reinvestment määrusega (CRA). Eesmärgiks on muuta laenuteenused kättesaadavamaks madalama sissetulekuga kogukondadele.

Praegused reeglid küll takistavad diskrimineerivat ja nii nimetatud punase joone laenamist ehk laenaja peab pikendama makseraskuste tekitamisel maksetähtaega. Teisalt reguleerivad need aegunud sätteid uudseid laenutooteid, mis on peaasjalikult mõeldud potentsiaalsetele klientidele väiksem sissetulekuga kogukondadest.

Riiklik finantsinspektsiooni hindab regulaarselt laenupakkujate reeglite järgmist. Hindamisel läbikukkuvad teenusepakkujad ei saa laienda läbi ühinemiste ega avada uusi teenuseid, kui tingimusi pole täidetud.

Teenusepakkujad aga leiavad, et vanad laenureeglid ei arvesta uute mobiilsete laenuplatvormidega ja teiste finantstehnoloogiliste uuendustega. Näiteks on kõnealuste reeglitega reguleeritud teenusepakkuja teeninduspiirkond ja teenindusaeg. Samas näitavad mobiilsete tehnoloogiate plahvatuslik areng, et laenu saab pakkuda sõltumata geograafilisest asukohast ja kellaajast.

OCC juhi Joseph Ottingi sõnul kogub institutsioon 75 päeva jooksul huvitatud osapoolte arvamusi. “Juba praegu on paljud teenusepakkujad meiega ühendust võtnud ja võib öelda, et peaasjalikult ootavad reeglite muutmist just väiksemad eralaenajad, kes soovivad pakkuda kättesaadavamat teenust oma kogukonnas,” märkis Otting.

Praeguste USA reeglite kohaselt on eralaenuteenused ja digipangandus veel suhteliselt hallil alal. “Praegune teenuse raamistik pärsib kogukondlikke investeeringuid ja ei käi kaasas märkimisväärsete arengutega laenu- ja pangandussektoris, mille on esile kutsunud mobiilsete tehnoloogiate plahvatuslik areng,” möönas Otting.

Tarbimise ja õiglase laenamise eest seisvad ühiskondlikud grupid nendivad samuti, et reegleid tuleb kaasajastatud, kuid hoiatavad, et läbi mõtlemata muutused võivad langetada teenusekvaliteeti ja vähendada soodsate laenuteenuste kättesaadavust neile, kes ei oska uutel platvormidel parimaid teenuseid leida.