Skip to main content

Nagu näitavad suuremate pankade kogemused, ei ole kaitseväe aja teenijad küll oma kinnisvaralaenu maksete tasumisega hätta jäänud, kuid riigipoolne abi ajateenistuse ajal intressimaksete tasumisel oleks siiski väga teretulnud. Hetkel kehtiv süsteem sätestab võimaluse ajateenistusse minejale kinnisvaralaenu põhiosale maksepuhkuse taotlemise võimaluse, aga see ei välista kaitseväes olemise ajal kinnisvaralaenu intressimaksete tasumist.

Sarnane süsteem on juba kasutusel õppelaenude puhul – kaitseväekohuslase eest tasub tema ajateenistuse ajal intressimaksed riik ning ta võib saada vabastuse ka põhiosamaksete tasumisest. Küll ei ole siin aga tegu autommatselt käivituva süsteemiga, sest vabastuse saamiseks peab ajateenistusse suunduja kõigepealt esitama vastavasisulise avalduse. Seda võimalust aga kõik ajateenijad ei pruugigi kasutada.

Kinnisvaralaenude osas üritavad pangad küll ajateenijate suhtes paindlikud olla, aga selleks ajaks maksepuhkuse andmise otsene kohustus pankadel puudub. Konkreetsel juhul võetakse maksepuhkuse võimaldamise aluseks laenusaaja sissetulek ning eelnev makseajalugu, samuti vaadatakse ka kaastaotleja olemasolu. Siiski ei saa pangaliit omavahel mingeid sellekohaseid erikokkuleppeid ega reegleid kehtestada, sest see läheks vastuollu konkurentsiõigusega.

Siiski ei ole tegu väga suuremahulise probleemiga, kuna reeglina on enne ajateenistust  kinnisvaralaenu võtnud vaid suhtelised vähesed noored – reeglina jääb see aega peale ajateenistuse läbimist. Enamusel juhtudel on kinnisvaralaen enne ajateenistust võetud leibkonna peale ning juba arvestusega, et laenusaajatest üks panustab teise ajateenistuses viibimise ajal kinnisvaralaenu tagasimaksmisesse rohkem.