Skip to main content

Hiljuti ette tulnud olukorrale, kui kinnisvaralaenu intressimäärad esmakordselt negatiivseks olid langenud, andsid suuremad pangad kommentaare üsna napisõnaliselt.

SEB pank

Oma kommentaaris ütleb SEB Panga esindaja, et igal juhul on tegu esmakordse ja uue olukorraga ka panga jaoks ning selle analüüs on nõudnud pikemat aega. Kahtlemata on tegemist väga keerulise ja mitmetahulise teemaga, aga kinnisvaralaenu negatiivse intressi korral lähtutakse üldiselt konkreetsest kinnisvaralaenu lepingus sätestatust ning vajadusel saavad teostatud ka vastavad ümberarvestused ja tagasimaksed. Esialgu on SEB Panga süsteem arvestanud negatiivse kinnisvaralaenu intressimäära võrdseks nulliga.

Swedbank

Ka Swedbank lähtub üldiselt konkreetse kinnivaralaenu lepingu tingimustest, aga hetkel lähtutakse käsitlusest, mille kohaselt negatiivne EURIBOR loetakse võrdseks nulliga vastava tingimuse olemasolul kinnisvaralaenu lepingus. Sellise tingimuse puudumisel aga arvestatakse laenusaaja koguintress negatiivse intressimäära võrra väiksemaks. Üldiselt on Swebank seisukohal, et ei tohiks kuidagi tekkida selline olukord, kui pank kinnisvaralaenu saajale negatiivset intressi peale hakkaks maksma.

Danske Bank

Danska Bank´i esindaja sõnul koosnevat nende poolt väljastatavad kinnisvaralaenud 6 kuu EURIBOR´ist, mis hetkel on 0,061% tasemel ning riskimarginaalist, mis määratakse igale laenusaajale individuaalselt. 6 kuu EURIBOR´i langemist miinusesse Danske Bank ei prognoosi, kui see aga peaks juhtuma sellisel tasemel, et ületaks laenusaaja positiivset riskimarginaali, siis lasub pangal ka kohustus laenusaajale intressi maksta. Alates 2014. aasta märtsikuust lisas aga Danske Bank selliste juhtude vältimiseks oma kinnisvaralaenu lepingutesse ka punkti sellest, et juhul kui 6 kuu EURIBOR negatiivseks peaks muutuma, siis arvestab pank selle väärtuseks 0-i.

Nordea Pank

Norde Panga esindaja märgib, et ühepoolse kinnisvaralaenu lepingu muutmise võimalus neil puudub. Seega tuleb negatiivse intressimäära puhul seda arvutada miinusega.