Skip to main content

Praegusel ajal valitseb trend, mille kohaselt kuue kuu EURIBOR on vajumas üha madalamaks ning kohati on see muutunud juba ka negatiivseks. Maikuu lõpus andis sellise olukorra kohta selgitusi Swedbanki esindaja Mart Siilivask, öeldes, et negatiivset intressi hakatakse nende pangas käsitlema nullintressina ning välistatud on olukord, et pank laenuvõtjale hüpoteeklaenu intressi sellepärast peale maksma hakkaks.

Mida negatiivne EURIBOR hüpoteeklaenu saaja jaoks tähendab?

Hetkeseisu arusaama kohaselt loetakse Swedbank´is miinusmärgiga EURIBOR võrdseks nulliga –  juhul, kui taoline vastav tingimus hüpoteeklaenu lepingus olemas on. Juhul, kui sellist tingimust hüpoteeklaenu lepingus pole, siis väheneb laenusaaja hüpoteeklaenu koguintress negatiivse intressi võrra. Igal juhul on aga välistatud selline olukord, et pank hakkaks laenuvõtjale hüpoteeklaenu intressi peale maksma. Hüpoteeklaen on ikkagi vaja täies mahus tagasi maksta, mis omakorda tähendab seda, et alla nulli koguintress minna ei saa. Seda sätestavad ka nii seadus kui ka hüpoteeklaenu lepingu sisu.

Kuidas mõjutavad miinusmärgiga intressimäärad aktsiaturgusid?

Üldiselt mõjuvad negatiivsed intressimäärad aktsiaturgudele positiivselt, kuna need ju loogiliselt võttes soodustavad tarbimist ja laenamist ning sellega suurendavad raharinglust kui tervikut. Ka aktsiad on atraktiivsemad madalate intressimäärade keskkonnas ning need muudab heaks investeeringuks börsiettevõtete dividendide ja kasumi tootlikkus – seda siiski eeldusel, et majanduse suuremamahulist nõrgenemist madalad intresssimäärad ei indikeeri.

Aktsiaturgudele ei oma olulist mõju aga negatiivse nominaaltootlusega riigivõlg, ka ei ole selle olemasolu enam kellegi jaoks suur uudis.