Skip to main content

Taani hüpoteeklaenude mudelit on hinnatud maailma parimaks, kuna see sisaldab endas unikaalset tasakaalustatud süsteemi ja turusituatsioonil põhinevat tagasimaksete skeemi. Seetõttu on ka Taani hüpoteeklaenude turgu iseloomustatud kui läbipaistvat,  konkurentsivõimelist ja stabiilset.

Hüpoteeklaenude intresside määrad ja laenu ennetähtaegse tagasimaksmise hind peegeldub otseselt laenu tagava kinnisvara hinnas. Kinnisvara hindasid võib igaüks jälgida igapäevaselt – näiteks ajakirjades ära toodud hinnakirjades. Samuti on Taani hüpoteeklaenude turg atraktiivne oma kõrge turvalisuse astme poolest, mis omakorda viib madalate hüpoteegihindadeni. Krediidihindamise agentuur Moody’s on Taani hüpoteeklaenude süsteemi korduvalt ülistanud, rõhutades, et Taani laene väljastavad pangad tegutsevad läbipaistvalt ning laenuhinnad on madalad. Euroopa Tarbijate Organisatsioon on kiitnud ka sujuvaks ja tõhusaks sealset võimalust tasuda laen ennetähtaegselt ära endale sobivatel tingimustel.

Tugevaimad Taani hüpoteeklaenude mudeli eelised on:

  • madalad ja konkurentsivõimelised laenuhinnad
  • läbipaistvus hindades ja laenude ennetähtaegse kustutamise soodsad tingimused
  • turusituatsioonil põhinev kinnisvara hindamine
  • hüpteeklaenud on kättesaadavad kõigile kinnisvaraomanikele
  • toetab finantsstabiilsust

Hüpoteeklaenu põhilised liigid Taanis

Praegusel ajal pakuvad Taani hüpoteeklaene väljastavad pangad põhiliste laenuliikidena  kindlaksmääratud intressimääraga laene, kohandatava määraga hüpoteeke ja ujuva intressiga laene (kas siis kindlaksmääratud intressi ülempiiriga või mitte).

Taani hüpoteeklaenude turule on iseloomulikud standardsed laenutooted. Nende tingimusi ei  kohandata täpselt laenuvõtja vajadustele vastavaks, aga teisalt on ka standardlahenduste hulgas väga palju erinevaid variante ja sellega ka laenuvõtjal võimalus valida selline hüpoteeklaen, mis just tema vajadustele kõige paremini vastab.