Skip to main content

Sanktsioonide raames keeldub USA Venemaale laenude, laenugarantiide ja muu finantsabi  andmisest USA valitsusele alluvate finantsorganisatsioonide poolt, muuhulgas USA eksport-importpanga poolt, räägitakse Riigidepartemangu avalduses. 

Washington lõpetab mistahes abi osutamise Venemaale kooskõlas Välisabi seadusega, mille hulka ei kanta kiireloomulist humanitaarabi (toiduained või muud põllumajanduskaubad), märgitakse avalduses.

Lisaks peatab USA Venemaale relvamüügi vastavalt Relva ekspordikontrolli seadusele ning lõpetavad litsentside ja muude eksportlubade väljastamise Venemaale mistahes USA lahingumoona nimekirjas olevatele esemetele. 

Vastavalt samale seadusele lõpetatakse mistahes Venemaa osalusega välismaa sõjaprogrammide finantseerimine.

Planeeritakse, et need meetmed jõustuvad 15 päeva möödudes peale Kongressi teavitamist.

Samal ajal teatas venemaa allikas “Interfaxile”, et Moskva ei osta Washingtonilt relvi ja laskemoona ning ei saa laenusid ameerika finantsorganisatsioonides.

“Igal juhul ei ole mingeid  impordiga seotud operatsioone USA-ga juba ammust ilma. Seda enam ei saa jutt olla ja ei olegi laenude või laenugarantiide andmisest USA finantsorganisatsioonide poolt eksport-importoperatsioonide tagamiseks sõja-tehnilise koostöö raames”, – ütles agentuuriga vestelnu.  

Varem, teisipäeval, kuulutas USA finantsministeerium välja sanktsioonid VF presidendi administratsiooni esimesele juhiabile Sergei Kirijenko´le, Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse direktorile Aleksandr Brotnik´ule, kaitseministri asendajatele Aleksei Krivorutško´le ja Pavel Popov´ile,  Venemaa föderaalse karistusteenistuse direktorile Aleksandr Kalašnikov´ile ja VF presidendi sisepoliitika osakonna juhile Andrei Jarin´ile. 

Lisaks olid sanktsioonide nimekirja lülitatud kolm Venemaa uurimisinstituuti: 27.Teaduskeskus, 33. VF kaitseministeeriumi keskne teadus-uurimisinstituut ning Orgaanilise keemia ja tehnoloogia riiklik teadus-uurimisinstituut.