Skip to main content

Sarnaselt üldisele laenusektorile areneb hüpoteeklaenude pakkumine jätkuvalt digitaalsel suunal., Sestap arendab USA Hüpoteeklaenu Pakkujate Liidu (Mortgage Bankers Association) MTÜ MISMO arendab’i andmetel välja teenusestandardid, mis reguleerivad ettevõtluslaenude ja tarbijatele suunatud tehinguid, mida tehakse mobiilseadmetega.

MISMO võttis ette ambitsioonika plaani, kuna üha rohkem laenuvõtjaid valib ja taotleb hüpoteeklaene nutiseadmete vahendusel. Enamik kasutatavid platvorme kasutab JSON andmestruktuuri ja enamik teenusepakkujaid on selle tehnilise lahendusega rahul. “Laenuandjad kasutavad JSON platvormi andmete kogumiseks ja talletamiseks. Ühtlasi pakub platvorm võimalust automaatseks taotluse töötlemiseks,” ütles MISMO ja MBA tööstuse tehnoloogia asepresident Rick Hill.

Praegu kaldub hüpoteeklaenude sektor tehnoloogilises plaanis mahajäämusele. Osaliselt tõkestab arengut seadustest tulenevad tõkked, kuid ka laenupakkujate teadmised pole tehnoloogiavallas kõige paremad. Teisalt on mobiilsed tehnoloogiad muutumas üha populaarsemaks just klientide seas. See on loonud vajaduse paremate suuniste järele, mis hõlbustavad nutikate laenuteenuste pakkumist.

“Kui standardeid ei arendata, kuna hüpoteegi tehinguteks on kasutusele võetud nutikad seadmed, võib nende tehnoloogiate rakendamine muutuda väga killustatuks ning põhjustada laenuandjate ja kolmandate isikute vahel arusamauti. Koostöös tööstuse ekspertidega soovib MISMO aidata rohkem laenuandjaid ära kasutama põnevaid uuendusi, “ütles Hill.

Laen kinnisvara tagatisel: soodne viis, kuidas pääseda täbarast olukorrast