Skip to main content

2022.aasta I kvartalis karmistusid Valgevene pankades oluliselt laenustamise tingimused, kusjuures
II kvartalis ootavad pangad selle protsessi edasist jätkumist ning vaid III kvartalis ennustatakse
leevenemist.
Sellised andmed sisalduvad Valgevene Vabariigi Rahvuspanga poolt ettevalmistatud analüütilises
ringvaates „Panga laenustamistingimuste monitooring“ 2022.aasta I kvartali eest. See valmistati
ette Valgevene pankade seas läbiviidud küsitluse põhjal.
Karmistumine toimus esmajaolt laenuprotsentide suurendamises. Muuhulgas kasvas juriidiliste
isikute keskmine laenumäär valgevene rublades 2022.a. märtsis võrreldes 2021.a. detsembriga
5,14 protsendipunkti võrra – kuni 19,6 % aastas. Füüsiliste isikute laenude osas suurenes keskmine
määr 1,06 protsendipunkti võrra ja küündis 12.54 %-ni.
Uutes laenudes tõusis juriidilistele isikutele keskmine määr kvartalis vene rublades 14,7
protsendipunkti võrra – kuni 26,3 ja laenudes aga eurodes ja dollarites kasvas kuni 7,5% ja 8,6 %
vastavalt 2021.a. detsembri 6,5 % ja 6,8 % võrreldes.
Lisaks märkisid äripankades tehtud küsitlustes osalejad laenustamistingimuste karmistumist
finantsseisundi nõuete osas kõikide laenusaajate kategooriates, väljaarvatud need füüsilised isikud,
kes saavad laenu kinnisvara finantseerimiseks.
Samuti on kõikide laenusaajate kategooriatele alanenud laenustamissuundade arv, äri jaoks aga
tugevnesid laenukohustuste täitmise tagamisega seotud nõuded.
Samuti on jälgitav panga klientide välismaa valuutas laenustamisest keeldumise tendents ja
laenustamisnõudluse kasv valgevene rublades, kuigi füüsilised isikud alandasid laenunõudlust,
esmajärjekorras tarbijalaenu nõudlust.
Käesoleva aasta II kvartalis oodatakse pankades nimetatud tendentsi püsimist ja nõudluse kasvu
oodatakse vaid III kvartalis.
Mis puudutab laenunõudlust välisvaluutas, siis teatati pankadest, et see alaneb väikse- ja keskmise
äri esindajatele. II kvartalis oodatakse pankades valuutalaenude kõrgenenud nõudlust just suuräri
poolt, samuti nõudluse edasist alanemist väike- ja keskmise äri poolt. Ning vaid III kvartalis
prognoositakse huvi tõusu sellise laenustamise vastu kõikide äriesindajate seas.