Skip to main content

Möödunud aastal demonstreeris hiina „rohelise“ laenustamise sektor olulist arengutempot, märgitakse Hiina Rahvuspanga /HRP, Keskpanga/ aruandes, millest sai täiendav kinnitus riigi alalistest jõupingutustest madala süsinikusisalduse kasvu tagamisel.

Riigi Keskpanga andmetel saavutas 2021.a. lõpu seisuga „roheliste“ laenude võlgnevus rahvusvaluutas renminbides ja välisvaluutas 15,9 triljonit jüaani /umbes 2,5 triljonit USA dollarit/, suurenedes aastaväljenduses 33 protsendi võrra.

Roheline laenustamine – finantseerimisvorm, mille korral suunatakse vahendid sellistesse valdkondadesse nagu energiasääst ja ökopuhas energeetika, tehes oma panuse ökoloogia kaitsesse ja keskkonna parendamisesse.

Muuhulgas moodustasid ülalnimetatud laenude seas otseste ja kaudsete kasumitega projektidele süsiniku väljaheite koguste vähendamises 7,3 triljonit ja 3,36 triljonit jüaani vastavalt, mis kogumis moodustab 67 % väljastatud „rohelistest“ laenudest.

HRP andmetel moodustas „roheliste“ laenude võlajääk elektrienergia, soojuse, gaasi ja vee tootmisel ja nende hankel 4,41 triljonit jüaani, tõustes möödunud aastaga võrreldes 25,7 protsendi võrra, seejuures moodustas nimetatud näitaja transpordi, ladustamise ja postiteenuste sektorites 4,13 triljonit jüaani, suurenedes aastaväljenduses 14,2 protsendi võrra.

Hiina arendab kiirete tempodega oma „rohelist“ finantssüsteemi ja turgusid oma eesmärkide elluviimise jõupingutuste raames – saavutada süsiniku väljaheite ja süsinikneutraalsuse tippu.

2020.aastaks moodustasid Hiinas „roheliste“ laenude ja „roheliste“ obligatsioonide mahud 1,8 triljonit USA dollarit ja 125 miljardit USA dollarit vastavalt. Nendes kahes näitajas on Hiinal kogu maailmas vastavalt esimene ja teine koht.