Skip to main content

Valgevene pangad andsid teavet füüsiliste isikute võla suurusest nende pankade ees. Eelnev maksimum püsis kõigest kuu aega. 2022. aasta 1.jaanuari seisuga moodustas füüsiliste isikute pangalaenude võlg 16,470 miljardit BYN ekvivalendis. Valgevenelaste kohustuste mõõtmise perioodil on see maksimaalne summa.

Eelnev rekord püsis kõigest kuu aega. Aruande kuupäevaks oli 99,88 % kogu võlast nomineeritud valgevene rublades. Rublades laenamise selline kõrge osa on seotud sellega, et Valgevenes on enam kui 10 aastat keelatud füüsiliste isikute (väljaarvatud eraettevõtjad) laenustamine välisvaluutas.

Kaks põhilist laenuerimit elanikkonnale ametlikus statistikas  on tarbimisvajaduse laenud ja ehituse (rekonstrueerimise) laenud ning eluaseme soetamine (eluasemelaen). Kuna tarbijalaenudel on tavapäraselt lühemad kustutamise tähtajad kui eluasemelaenudel, olid nad aruandekuupäevaks täielikult nomineeritud BYN-rubladesse. See tähendab, et Valgevene Vabariigis jäi võla valuutakomponent  vaid “pikematel” eluasemelaenudel.

2022. aasta 1.jaanuari seisuga moodustas füüsiliste isikute tarbijalaenude võlg 5,242 miljardit BYN. Võrdluseks: 2021.a. 1.detsembri seisuga võrdus see 5,233 miljardit BYN, 2021.a. 1.jaanuari seisuga – 5,552 miljardit BYN. Laenuvõlgnevuse maksimumi tarbimisvajadustele märgiti 2020.aasta 1.aprillil – 5,839 miljardit BYN.

2020.aasta märtsis toimus “jänese” oluline devalveerimine ja valgevenelased püüdsid leevendada sellest tingitud negatiivi, võttes laenusid lootuses võla väärtusetuks tunnistamisega läbi inflatsiooni. Seejärel ületas kehtestatud maksimum 2020.a. 1.septembri seisu ning moodustas 5,884 miljardit BYN. Augustis püüdsid füüsilised isikud teha sama, mis märtsis.

2020.a. augusti lõpus piiras Rahvuspank pidevalt juurdepääsetavaid pankadele likviidsuse pakkumisega seotud operatsioone.

Tulemusel hakkas piirangute foonil Valgevene Vabariigi Rahvuspanga tarbijalaenude võlg 2020.a. sügisel langema. 2020.aasta 1.septembrist kuni 2021.aasta 1.augustini vähenes see 5,884 kuni 5,209 miljardini BYN. Füüsiliste isikute kohustuste alandamise protsess kestis 11 kuud. 2021.aasta augustis ületas võlgnevus  esmakordselt üle pika aja veidi – kuni 5,249 miljardit BYN. Kuid juba 2021.aasta septembris langes tarbijalaenude võlg taas – kuni 5,237 miljardi BYN. Langus kestis ka oktoobris – kuni 5,201 miljardit BYN.

Väiksem võlakasv 2021.aasta novembris ja detsembris langes ajaliselt kokku jaekaubanduskäibe elustumisega. 2021.aastal kasvasid 2020.a. novembri ja detsembri jaemüügid  4,8% ja 4,3% vastavalt. 2022.aasta 1.jaanuariks moodustas eluasemelaenude võlamaht 11,041 miljardit BYN ja see on uus füüsiliste isikute kohustuste ajalooline rekord.

2021.aasta 1.detsembri seisuga olid füüsilised isikud pankadele võlgu 10,915 miljardit BYN, 2021.aasta 1.jaanuari seisuga – 9,944 miljardit BYN.