Skip to main content

Kui olete üks nendest paljudest eestlastest, kes juba enam-vähem kanda kinnitanud Austraalias, siis  tuleb väikese siseinfona kasuks alljärgnev – nimelt kuidas on lood sealsetes piirkondades hüpoteekalaenudega ja milliste piirkondade elanikud igakuiselt suurimaid laenumakseid välja käivad.

Sidney linnaosad nimekirja eesotsas

Üsna loogiliselt on Sidney selles nimekirjas hõivanud ühe kaheksast kohast – nimelt hiilgavad just selle linna osad kõige kõrgemate hüpoteeklaeunu maksetega kogu maal.

Woollahra, Sideny idapoolne linnaosa, sai vastavalt viimasele Rural and Regional Statistics ABS´i statistikale oma koha pingereas keskmise igakuise hüpoteeklaenu tagasimaksetega summas $3,250, ning seda võrreldes teiste linnaosadega, mille eesotsas troonis New South Wales laenumaksete summaga $1,933. Järgensid Manly ja Mosman summadega $3033 ning Hunters Hill, Ku-ring-gai, Leichhardt, Pittwater ja Waverley lõpetasid pingerea $3000 suuruste hüpoteeklaenude tagasimaksetega.

Aga mitte ainult Sidney äärelinna osad ei figureeri nimekirjas, esimese 10 hulka mahtusid ka Perth´i ookeaniäärsed alad Cottesloe ja Nedlands.

Suuri numbreid põhjustavad mitmed faktorid 

Üle kogu maa on Austraalia keskmine hüpoteeklaenu tagasimakse kasvanud 2006 – 2011 aastatel ca 40% võrra – vastavlt siis $1,300 2006. aastal kuni $1,800 2011. aastal. Neid numbreid silmas pidades on aga Austraalia majapidamiste sissetulekud kasvanud 20.2% võrra, samas kui keskmine majapidamise rendimakse tõusis 49%. Lääne-Austraalias asuv Ashburton oli kõige kiiremini kasvavate laenumaksetega äärelinna piirkond, sest seal tõusid need aastatel 2006 – 2011 279% võrra.

Rural and Regional Statistics ABS direktor Lisa Conolly sõnul on olemas rida faktoreid, mis mõjutavad hüpoteeklaenude kulude muutusi regiooniti. Nendeks faktoriteks võivad olla näiteks kohaliku majanduse olukord, regionaalne kinnisvaraga varustamine ja nõudlus selle järele, hüpoteeklaenude pikkus ja kohaliku elanikkonna eluviisid.

“Sellised regioonid nagu Ashburton ja Port Hedland Lääne-Austraalias on kogenud suurt elanike juurdevoolu ja elanikkonna kasvu, mis omakorda tähendab, et sealsetes piirkondades on kõrgendatud nõudlus kinnisvara järgi ning sellega seoses on rohkelt ka uusi  hüpoteeklaenu taotlejaid järgi.“

Austraalia suurimate hüpoteeklaenu maksetega piirkondade järjestus:

  1. Woollahra – $3250
  2. Manly – $3033
  3. Mosman – $3033
  4. Hunters Hill – $3000
  5. Ku-ring-gai – $3000
  6. Leichhardt – $3000
  7. Pittwater – $3000
  8. Waverley – $3000
  9. Cottesloe – $3000
  10. Nedlands – $3000