Skip to main content

Vastavalt The Economic Intelligence Unit´i andmetele on Hiina jätkuvalt Aasia ja Vaikse Ookeani regioonid jätkuvalt viimase 5 aasta kõige kiirema majanduskasvuga riik, kogudes viimaste aastatega endale ca 50% kogu maailma majanduse kasvust ning on globaalse tarbimise juhtivaks turuks.

Kinnisvaralaenu taotlemise tingimused

Et taotleda kinnisvaralaenu Hiinas ja seda ka edukalt saada, peavad eelkõige tõestatud saama laeuntaotleja sissetulekud. Töösuhte olemasolul peab pangale finantsolukorra hindamiseks esitama koopiad viimase 6 kuu töötasude laekumisest (pangaväljavõtted). Ettevõtjalt on seevastu nõutud esitada koopiad firma viimase 3 aasta auditeeritud majandusaruannetest, oma isikliku pangaarve viimase 6 kuu väljavõtetest ning firma pangaarve viimase 12 kuu väljavõtetest.

Kinnisvaralaenu väljastatakse Hiinas 5-20 aastaks ning kõige hilisemalt peab laen olema tagasi makstud kinnisvaralaenu saaja 65 eluaastaks. Kinnisvaralaenusid väljastatakse Ameerika Ühendriikide dollarites ja maksimaalselt 75% ulatuses ostetava kinnisvara väärtusest.

Viimase aja madalamad nõudmised

Viimasel ajal on aga ka Hiina kinnisvaralaenu saamise nõudmisi kergendanud ning ka korduvad  laenutaotlejaid saavad nüüd kvalifitseeruda ka odavamate kinnisvaralaenude saajateks. Nõudmiste lihtsustamise kohta ütles People’s Bank of China, et ka mitmekordseid kinnisvaraostjaid käsitletakse nüüd esmakordsete ostjatega samaväärselt ning nendelt nõutava omafinantseeringu suurus alandati 30%-le, samas kui varasemalt pidid korduvad laenutaotlejad uue laenu saamiseks kvalifitseerumiseks tegema omafinantseeringu makse minimaalselt 60% ulatuses ostetava kinnisvara väärtusest. Samuti pakuvad pangad neile ka kuni 30%-list soodustust kinnisvaralaenu tavakuludest. Loomulikult peavad uue kinnisvaralaenu saamiseks olema tulevasel koduostjal olema kustutatud kõik eelnevad laenud.