Danske Bank on vastu võtnud otsuse, et alates käesoleva aasta juunikuust sõlmitakse uusi krediidilepinguid ainult privaatpanganduse klientide ja äriklientidega. Muuhulgas puudutab see ka kinnisvaralaenu. Samuti ei saa Danske pangast enam ka õppelaenu ega väikekrediiditoodet Freestyle. Kõik varasemalt sõlmitud krediidi- ja kinnisvaralaenu lepinguid jäävad siiski kehtima, k.a. eraklientidele väljastatud kinnisvaralaenude osas.

Põhjuseks toob Danske Bank selle, et nüüdsest keskendutakse pigem äriklientidele, mis ongi olnud panga peamine ärifookus ning kellele soovitakse spetsialiseerumisega teha ka kinnisvaralaenude osas turu parimaid pakkumisi ning seeläbi ärimahtusid kasvatada. Mis puudutab eraklientide kinnisvaralaenusid, siis selles suhtes pangal kasvueesmärke ei ole.

Seda kinnitab ka teade Danske panga kodulehel:

Danske Bank keskendub krediiditoodetes oma sihtsegmentidele

01.06.2015

Tänavu veebruaris teavitas Danske Bank avalikkust otsusest positsioneerida ümber oma äritegevus Balti riikides. Pank keskendub äriklientide ja eraisikust privaatpanganduse klientide teenindamisele.

Strateegia muutmine tähendab, et pank lähtub klienditeeninduse ja tootevaliku kujundamisel sihtsegmentide huvidest. Alates 1. juunist 2015 sõlmib Danske Bank uusi krediidilepinguid (eluasemelaen, arvelduskrediit, krediitkaart ja liising) ainult äriklientide ja privaatpanganduse klientidega. Nimetatud kuupäevast lõpetab pank ka uute õppelaenulepingute ja väikekrediiditoote Freestyle lepingute sõlmimise.

Danske Banki tegevjuhi Aivar Rehe sõnul soovib pank teha sihtsegmentidele turu parimaid pakkumisi ja kasvatada ärimahte, jaeklientide vaates aga puuduvad pangal kasvueesmärgid.

„Meie peamine ärifookus ehk ettevõtete pangandus on viimase aastaga läbi teinud suure arengu. Ettevõtete laenuportfell on aastaga kasvanud 19% ja riiklike laenuhangete mahust on Danske Bank viimasel kvartalil võitnud koguni 95%. See annab alust hinnata, et meie valitud suunal saadab meid edu. Aga et edukas olla, tuleb tänapäeval paraku spetsialiseeruda, ja seetõttu loobume krediiditoodete pakkumisest jaeklientidele,“ märkis Rehe.

Pank austab sõlmitud kliendisuhteid ja kõik senised krediidilepingud jäävad kehtima.