Elus võib ju teinekord nii juhtuda, et ootamatult langeb sülle suurem summa raha – kas siis näiteks loteriivõit (nii ju tõesti teinekord juhtub) või siis pärandus rikkalt sugulaselt. Ning kui sellel otamatu raha saajal on parasjagu olemas ka kehtiv hüpoteeklaen, siis tuleb kindlasti ühe võimalusena mõttesse ka see hüpoteeklaen ehk ennetähtaegselt tagasi maksta. Tavaliselt on hüpoteeklaenu ennetähtaegse tagasimaksmise soov siiski tingitud pigem uue kodu ostmisest, mistõttu otsustatakse senine eluase müüa ning tagastada hüpoteeklaenu jääk.

Laen tagasi maksta või investeerida?

Siinkohal tuleb kõigepealt kaalumisele see, mis oleks antud juhul tulusam: kas siiski ootamatut suuremat summat kasutada olemasoleva madala intressimääraga hüpoteeklaenu tagasimaksmiseks või oleks mõtekam jätta hüpoteeklaen kehtima ning investeerida raha millessegi tulusamasse.

Kui selline võimalus investeerida on laenuvõtjal olemas, siis oleks meiepoolne soovitus tal seda kasutada. Hüpoteeklaen oleks mõtekam ennetähtaegselt tagasi maksta juhul, kui seda raha peale igapäevase tarbimise millegisse tulusamasse paigutada võimalust ei ole. Sel juhul säästab ta end lihtsalt edasisest intressikulust.

Leppetrahvid ja hüvitised

Fikseerimata intressimääraga hüpoteeklaenu puhul on laenu ennetähtaegne lõpetamine tavaliselt võimalik sellest 3 kuud ette teatades, kusjuures laenuandjal on siiski õigus nõuda 3 järgneva kuu intressi maksmist. Fikeeritud intressimääraga hüpoteeklaenu lepingute puhul on aga laenu ennetähtaegse tagastamise puhul laenuandjal laenuvõtjalt õigus nõuda laenu ennetähtaegsest tagastamisest tingitud kahju eest mõistlikku hüvitist. See on selgitatav sellega, et laenuandjal oli õiguspärane ootus kindlaksmääratud perioodi kestel intressi teenida, mis laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega katkes.