Skip to main content

Hiljuti kehtestas Eesti Pank oma määrusega pankadele kinnisvaralaenude andmisel mõningad piirangud. Selline meede oli kasutusele võetud eesmärgiga ennetada järgmist võimalikku kinnisvarabuumi. Kuna kinnisvaralaenude andmise tingimused üldjoontes – juba ka uusi piiranguid arvestades – vastavad nõuetele, siis suuremaid probleeme see pankadele ei tekitanud. Erandiks on siinkohal aga SEB Pank, mis siiski pidi mõningad muudatused sisse viima.

Nagu sõnastas SEB Panga kommunikatsioonijuht Evelin Allas, põhjustavad uued Eesti Panga määrusega jõustatud nõuded küll teatud korrektuure lähenemistes, millest siiani kinnisvaralaenude väljastamisel on lähtutud, kuid üldistes kinnisvaralaenude andmise põhimõtetes väga suuri muudatusi ei tule.

Kõige olulisem saab siinkohal olema see, et uueks maksimaalseks kinnisvaralaenu tagasimaksmise perioodiks saab 30 aastat, varasemalt oli SEB Pangalt võimalik kinnisvaralaenu taotleda maksimaalselt kuni 40-ks aastaks – seda muidugi juhul, kui see läks kokku kinnisvarataotleja vanusele seatud piirangutega. Kuid nii pika tähtajaga kinnisvaralaenu soovisid ka varasemalt üsna vähesed kliendid.

Meenutuseks siinkohal ka ära toodud Eesti Panga uued nõuded pankadele kinnisvaralaenude andmisel:

  • uue piirangu kohaselt saab väljastatava kinnisvaralaenu summa olla maksimaalselt kuni 85% laenu tagava kinnisvara väärtusest. Kasutades KredEx´i toetust võib laenu saada maksimaalselt kuni 90% ulatuses laenu tagava kinnisvara väärtusest,
  • kinnisvaralaenu taotleja kõik võimalikud laenu- ja liisingumaksed ühes kuus võivad moodustada maksimaalselt kuni 50% tema netosissetulekutest,
  • kinnisvaralaenu maksimaalne tagasimakse periood on 30 aastat